The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Medlemsforslag om at gjøre Norden en foregangsregion for å motvirke utenforskap

26.09.18 | Case

Documentation

  Proposal
  Report
  Debate
  Resolution / decision
  Rek. 5/2019
  Recommendation
  Rek. 5_2019_0.pdf
  PDF document, 143.05 KB
  Rek. 5_2019_FI.pdf
  PDF document, 141.04 KB
  Rek. 5_2019_IS.pdf
  PDF document, 143.42 KB
  Statements
  Notification
  Meddelelse (svar) om Rek. 5_2019 - Norden som foregangsregion for å motvirke utenforskap i Norden.pdf
  PDF document, 185.64 KB