298. Rasmus Ling (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
298
Person
Speaker role
Midtergruppen
Date

Ordförande! Jag tycker att detta är ett spännande förslag. Det brukar talas mycket om utanförskap, inte minst i direkt relation till integration och invandring. Det är självklart jätteviktigt och kommer så att vara under lång tid framöver för våra länder. Men det som ni tar upp om att inte missa andra grupper som kan hamna utanför i samhället är också viktigt. Inte sällan handlar det om unga män som har slutat skolan, som inte finns i officiell statistik och som inte arbetar men som kanske inte heller finns i socialförsäkringssystemen. Jag tycker att det är bra att man tar upp frågan, kraftsamlar och kanske lär av varandras erfarenheter och liknande.