1.0.
Opening of the Session

3
Hans Wallmark
Presentation

Stort tack, Högtidskören! Stort tack också, Sveriges talman, för välkomsthälsningen till Nordiska rådet!