1.0.
Sessionen öppnar

3
Hans Wallmark
Puheenvuoro

Stort tack, Högtidskören! Stort tack också, Sveriges talman, för välkomsthälsningen till Nordiska rådet!