1.0.
Sessionen åbnes

2
Andreas Norlén
Innlegg

Ärade nordiska talmän, statsministrar, statsråd, parlamentariker, mina damer och herrar!

3
Hans Wallmark
Innlegg

Stort tack, Högtidskören! Stort tack också, Sveriges talman, för välkomsthälsningen till Nordiska rådet! 

4
Hans Wallmark
Innlegg

Nordiska rådets medlemmar, bästa folkvalda för Nordens alla folk! Det här är er session.