The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Medlemsforslag om fællesnordiske regler for grænseoverskridende tvister om forældremyndighed og ret til samvær