Konst och kultur – drivkraften för hållbar utveckling i Norden

Kulturpolitiskt samararbetsprogram 2021-2024

Information

Publish date
Abstract
Detta kulturpolitiska samarbetsprogram beskriver de viktigaste prioriteringarna för Ministerrådet för kultur under 2021–2024. Programmet fokuserar på kulturen som en genomgående och bärande kraft för hållbar utveckling av våra samhällen - speciellt gällande kulturministrarnas strävan efter ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden. Programmet stöder alltså visionen om Norden som världens mest hållbara och integrerade region 2030.
Publication number
2021:705