Nordiska ministerrådets sekretariat

Nordiska ministerrådets sekretariat delar lokaler med Nordiska rådet och Nordiska kulturfonden på adressen Ved Stranden 18.

Information

Postadress

Norden Hus
Ved Stranden 18
1061 København K
Danmark

Contact

Content

  Nordiska ministerrådets sekretariat

  Avdelningen för HR, administration och juridik (HRAJ)
  HRAJ har ansvaret för rekrytering, personalutveckling och personaladministration. HRAJ har dessutom ansvaret för servicefunktioner som IT och reception. Vid sidan av de administrativa uppgifterna har avdelningen också ansvaret för att samordna och förbereda möten i Nordiska ministerrådet för justitiefrågor (MR-JUST).
  Gå till organisation
  Avdelningen för kultur och resurser (KR)
  Avdelningen för kultur och resurser koordinerar det nordiska samarbetet inom områdena MR-K: konst och kulturprojekt, medier och de nordiska husen; MR-SAM: barn och unga (Nordiska barn- och ungdomskommittén); MR-JÄM: jämställdhet och LGBTI; MR-FJLS: fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel, skogsbruk och Ny nordisk mat.
  Gå till organisation
  Avdelningen för kunskap och välfärd (KV)
  Avdelningen för kunskap och välfärd arbetar med initiativ inom utbildning och forskning samt det sociala området, inklusive hälso- och välfärdsfrågor. Därtill handhar avdelningen även arbetslivsärenden. Avdelningen har dessutom huvudansvar för det nordiska språksamarbetet och är enligt uppdrag från samarbetsministrarna ansvarig för det tvärgående samarbetet om integration.
  Gå till organisation
  Avdelningen för tillväxt och klimat (VK)
  Avdelningen för tillväxt och klimat samordnar det nordiska samarbetet inom närings-, energi- och regionalpolitik (MR-TILLVÄXT), miljö (MR-MK), digitalisering (MR-DIGITAL) och finanspolitik (MR-FINANS).
  Gå till organisation
  Generalsekreterarens kontor (GSK)
  HR & Förvaltning
  HR & Förvaltning har det överordnade ansvaret för rekrytering och personalutveckling samt juridik och bidragshantering. Avdelningen ansvarar också för husets servicefunktioner som IT och receptionen samt den överordnade administrationen. Vid sidan av de administrativa uppgifterna har avdelningen ansvar för att koordinera och förbereda möten i Ministerrådet för justitiefrågor (MR-JUST).
  Gå till organisation
  Kommunikationsavdelningen (KOMM)

  På avdelningen finns informatörer, webbmedarbetare, tolkar, översättare, publikationsmedarbetare, projektanställda, administratörer och studentmedarbetare som tillsammans med kommunikationschefen tar hand om både det långsiktiga och det dagliga kommunikations- och informationsarbetet i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.

  Gå till organisation
  Publikationsenheten
  Publikationsenheten är förlaget för Nordiska ministerrådets sekretariat. Vi ger årligen ut omkring 200 publikationer. En del publikationer för fram resultat från forskningsprojekt som finansierats helt eller delvist av Nordiska ministerrådet, en del publikationer initieras på Nordiska ministerrådets sekretariat och består av till exempel politiska program, handlingsplaner och analyser. Publikationsenheten ger råd både om publicering och om Nordiska ministerrådets visuella identitet. Alla publikationer kan laddas ner gratis från www.norden.org/NordPub.
  Gå till organisation
  Tolknings- och översättningsenheten

  Tolknings- och översättningsenheten (Tolk) har huvudansvaret för översättnings- och tolkningstjänster, såväl vid Nordiska ministerrådet som Nordiska rådet. Enheten består av fyra rådgivare och en koordinator.

  Gå till organisation
  Webbredaktionen
  Webbredaktionen har ansvar för digital strategi samt utveckling och drift av www.norden.org, sociala medier och video. Redaktionen består av en digital redaktör, en digital rådgivare, en webbutvecklare och tre studenter. Har du frågor om webbsidorna kan du kontakta webbredaktionen på webredaktionen@norden.org
  Gå till organisation
  Nordiska ministerrådets kontor i Baltikum
  Nordiska ministerrådets kontor i Estland
  Ett av kontorets viktigaste arbete är att urskilja nya trender och se nya möjligheter för gemensamt nordiskt estniskt samarbete i dialog med de nordiska representationerna, som kontoret har ett nära samarbete med. Kontoret arbetar också brett för att vara företrädare för det som är ”Nordiskt” och exponera det nordiska samarbetet i Estland.
  Gå till organisation
  Nordiska ministerrådets kontor i Lettland
  Nordiska ministerrådets kontor i Lettland är en del av Nordiska ministerrådets sekretariat och fungerar som katalysator för det nordisk-baltiska samarbetet i Lettland. Kontoret har ett nära samarbete med de nordiska diplomatiska representationerna i Lettland och samordnar gemensamma Nordiska initiativ samt identifierar trender och möjligheter för det nordisk-baltiska samarbetet.
  Gå till organisation
  Nordiska ministerrådets kontor i Litauen
  Ett av kontorets viktigaste arbete är att urskilja nya trender och se nya möjligheter för gemensamt nordiskt litauiskt samarbete i dialog med de nordiska representationerna, som kontoret har ett nära samarbete med. Kontoret arbetar också brett för att vara företrädare för det som är "Nordiskt" och exponera det nordiska samarbetet i Litauen.
  Gå till organisation