Nordiska ministerrådets sekretariat

Nordiska ministerrådets sekretariat delar lokaler med Nordiska rådet och Nordiska kulturfonden på adressen Ved Stranden 18.

Information

Postadress

Norden Hus
Ved Stranden 18
1061 København K
Danmark

Contact

Content

  News
  Publications
  Information
  Funding opportunities

  Nordiska ministerrådets sekretariat

  Avdelningen för Förvaltning och HR (FOHR)

  HR & Förvaltning har det överordnade ansvaret för rekrytering och personalutveckling samt juridik och bidragshantering. Vid sidan av de administrativa uppgifterna har avdelningen ansvar för att koordinera och förbereda möten i Ministerrådet för justitiefrågor (MR-JUST).

  Gå till organisation
  Generalsekreterarens kontor (GSK)
  Nordiska ministerrådets kontor i Baltikum
  Nordiska ministerrådets kontor i Estland
  Ett av kontorets viktigaste arbete är att urskilja nya trender och se nya möjligheter för gemensamt nordiskt estniskt samarbete i dialog med de nordiska representationerna, som kontoret har ett nära samarbete med. Kontoret arbetar också brett för att vara företrädare för det som är ”Nordiskt” och exponera det nordiska samarbetet i Estland.
  Gå till organisation
  Nordiska ministerrådets kontor i Lettland
  Nordiska ministerrådets kontor i Lettland är en del av Nordiska ministerrådets sekretariat och fungerar som katalysator för det nordisk-baltiska samarbetet i Lettland. Kontoret har ett nära samarbete med de nordiska diplomatiska representationerna i Lettland och samordnar gemensamma Nordiska initiativ samt identifierar trender och möjligheter för det nordisk-baltiska samarbetet.
  Gå till organisation
  Nordiska ministerrådets kontor i Litauen
  Ett av kontorets viktigaste arbete är att urskilja nya trender och se nya möjligheter för gemensamt nordiskt litauiskt samarbete i dialog med de nordiska representationerna, som kontoret har ett nära samarbete med. Kontoret arbetar också brett för att vara företrädare för det som är "Nordiskt" och exponera det nordiska samarbetet i Litauen.
  Gå till organisation
  Visionsstyrning
  Avdelningen för kunskap och välfärd (KV)
  Avdelningen för kunskap och välfärd arbetar med initiativ inom utbildning och forskning samt det sociala området, inklusive hälso- och välfärdsfrågor. Därtill handhar avdelningen även arbetslivsärenden. Avdelningen har dessutom huvudansvar för det nordiska språksamarbetet och är enligt uppdrag från samarbetsministrarna ansvarig för det tvärgående samarbetet om integration.
  Gå till organisation
  Avdelningen för tillväxt och klimat (VK)
  Avdelningen för tillväxt och klimat samordnar det nordiska samarbetet inom närings-, energi- och regionalpolitik (MR-TILLVÄXT), miljö (MR-MK), digitalisering (MR-DIGITAL) och finanspolitik (MR-FINANS).
  Gå till organisation
  Kommunikationsavdelningen (KOMM)
  På avdelningen finns informatörer, webbmedarbetare, tolkar, översättare, publikationsmedarbetare, projektanställda, administratörer och studentmedarbetare som tillsammans med kommunikationschefen har hand om både det långsiktiga och det dagliga kommunikations- och informationsarbetet i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.
  Gå till organisation
  Jämställdhet, internationellt samarbete, naturresurser och kultur (LINK)

  Avdelning för jämställdhet, internationellt samarbete, naturresurser och kultur koordinerar det nordiska samarbetet inom områdena: Jämställdhet och LGBTI; Barn och unga (Nordiska barn- och ungdomskommittén); Internationellt samarbete; Fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel, skogsbruk och Ny nordisk mat; Kultur, konst, medier och de nordiska kulturinstitutionerna

  Gå till organisation
  Ekonomiavdelningen
  Ekonomiavdelningen har det övergripande ansvaret för ekonomistyrning och redovisning för hela Nordens hus. Avdelningens ansvars0mråde omfattar bland annat bokföring, månadsavstämning och upprättande av årsbokslut. Utöver det ansvarar avdelningen även för portföljförvaltning av de insatser som finansieras av Nordiska ministerrådets budget och som bidrar till Vision 2030.
  Gå till organisation