Nordiska ministerrådets sekretariat

Nordiska ministerrådets sekretariat delar lokaler med Nordiska rådet och Nordiska kulturfonden på adressen Ved Stranden 18.

Information

Postadress

Norden Hus
Ved Stranden 18
1061 København K
Danmark

Kontakt

Innehåll

Nordiska ministerrådets sekretariat

Avdelningen för HR, administration och juridik (HRAJ)
HRAJ har ansvaret för rekrytering, personalutveckling och personaladministration. HRAJ har dessutom ansvaret för servicefunktioner som IT och reception. Vid sidan av de administrativa uppgifterna har avdelningen också ansvaret för att samordna och förbereda möten i Nordiska ministerrådet för justitiefrågor (MR-JUST).
Gå till organisation
Avdelningen för kultur och resurser (KR)
Avdelningen för kultur och resurser samordnar det nordiska samarbetet inom områdena MR-Kultur: konst- och kulturprojekt, medier, de nordiska husen samt barn och unga; MR-Jämställdhet; MR-FJLS: fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk – och därunder också Ny nordisk mat.
Gå till organisation
Avdelningen för kunskap och välfärd (KV)
Avdelningen för kunskap och välfärd arbetar med initiativ inom utbildning och forskning samt det sociala området, inklusive hälso- och välfärdsfrågor. Därtill handhar avdelningen även arbetslivsärenden. Avdelningen inriktar sig också på IT-frågor i Norden och har huvudansvar för det nordiska språksamarbetet. Avdelningen är enligt uppdrag från samarbetsministrarna ansvarig för det tvärgående samarbetet om integration.
Gå till organisation
Avdelningen för tillväxt och klimat (VK)
Avdelningen för tillväxt och klimat samordnar det nordiska samarbetet inom närings-, energi- och regionalpolitik (MR-TILLVÄXT), miljö (MR-MK) och finanspolitik (MR-FINANS). Avdelningen har också tvärgående uppgifter som omfattar Arktis och hållbar utveckling.
Gå till organisation
Generalsekreterarens kontor (GSK)
Kommunikationsavdelningen (KOMM)

På avdelningen finns informatörer, webbmedarbetare, tolkar, översättare, publikationsmedarbetare, projektanställda, administratörer och studentmedarbetare som tillsammans med kommunikationschefen tar hand om både det långsiktiga och det dagliga kommunikations- och informationsarbetet i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.

Gå till organisation
Publikationsenheten
Publikationsenheten är förlaget för Nordiska ministerrådets sekretariat. Vi ger årligen ut omkring 180 publikationer, som fördelar sig i stort sett lika mellan projektrapporter, som kan utgöra grund för politiska beslut (serien TemaNord) och publikationer, som kommunicerar politiska budskap (serien ANP). Publikationsenheten ger råd både om publicering och om Nordiska ministerrådets visuella identitet. Alla publikationer kan laddas ner gratis från www.norden.org/NordPub.
Gå till organisation
Tolknings- och översättningsenheten
Tolknings- och översättningsenheten (Tolk) har huvudansvaret för översättnings- och tolkningstjänster, såväl vid Nordiska ministerrådet som Nordiska rådet. Enheten består av fem rådgivare och en studentmedarbetare.
Gå till organisation
Webbredaktionen
Webbredaktionen har ansvar för digital strategi samt utveckling och drift av www.norden.org, sociala medier och video. Redaktionen består av en digital redaktör, en digital rådgivare, en webbutvecklare och tre studenter. Har du frågor om webbsidorna kan du kontakta webbredaktionen på webredaktionen@norden.org
Gå till organisation
Nordiska ministerrådets kontor i Baltikum
Nordiska ministerrådets kontor i Estland
Ett av kontorets viktigaste arbete är att urskilja nya trender och se nya möjligheter för gemensamt nordiskt estniskt samarbete i dialog med de nordiska representationerna, som kontoret har ett nära samarbete med. Kontoret arbetar också brett för att vara företrädare för det som är ”Nordiskt” och exponera det nordiska samarbetet i Estland.
Gå till organisation
Nordiska ministerrådets kontor i Lettland
Nordiska ministerrådets kontor i Lettland är en del av Nordiska ministerrådets sekretariat och fungerar som katalysator för det nordisk-baltiska samarbetet i Lettland. Kontoret har ett nära samarbete med de nordiska diplomatiska representationerna i Lettland och samordnar gemensamma Nordiska initiativ samt identifierar trender och möjligheter för det nordisk-baltiska samarbetet.
Gå till organisation
Nordiska ministerrådets kontor i Litauen
Ett av kontorets viktigaste arbete är att urskilja nya trender och se nya möjligheter för gemensamt nordiskt litauiskt samarbete i dialog med de nordiska representationerna, som kontoret har ett nära samarbete med. Kontoret arbetar också brett för att vara företrädare för det som är "Nordiskt" och exponera det nordiska samarbetet i Litauen.
Gå till organisation
Ekonomienheten (EKONOMI)
EKONOMI sköter den övergripande ekonomiska förvaltningen och bidragsförvaltningen (projekt, program, strategiska partner och de nordiska institutionerna). Enheten ansvarar för räkenskaper, budgetar, löner, skatter och avgifter för Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet och Nordiska kulturfonden.
Gå till organisation