11.
The Nordic Council of Ministers’ budget

11.1.
Consideration of the Council of Ministers’ proposal on the Nordic Council of Ministers’ budget for 2024, B 345/presidium

224
Helge Orten
Presentation

Jeg tenkte bare at jeg må si noen ord om budsjettprosessen. Budsjettforliket har vi jo fått til, og jeg er glad for det.

225
Lorena Delgado Varas
Presentation

De nordiska länderna ses som några av de mest jämlika samhällena i världen. Samtidigt har både inkomstklyftorna mellan barnfamiljer och antalet barn som växer upp i fattigdom ökat i hela Norden.

226
Jessika Roswall
Presentation

Fru president! Tack för alla kloka inspel! Jag har inte varit med lika länge som flera av er andra. Jag tittar på den socialdemokratiska representanten, som var uppe i talarstolen nyss.

11.2.
Vote