8.1.
Member’s proposal on gender equality in climate policy, A 1958, The Social Democratic Group

143
Eva Lindh
Presentation

President! Perspektivet på hur klimatförändringarna påverkar kvinnor är väldokumenterat, men vi diskuterar det sällan.

144
Krista Mikkonen
Presentation

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät neuvoston jäsenet! Ilmastokriisiin vastaaminen vaatii kiireellisesti yhä enemmän toimia kaikkialla ja kaikilla osa-alueilla.