Per-Kristian Foss (Hovedindlæg)

Jeg står her som budsjettgruppens formann. Budsjettgruppen har hatt et godt samarbeid med den norske samarbeidsministeren under arbeidet med budsjettet. Våre prioriteringer har i stor grad vært sammenfallende. Uten å gå i detaljer kan man si at satsingen på særlig sunnhets- og helseområdet har vært vårt ønske og har vært sammenfallende med prioriteringsbudsjettet som ha vært lagt frem. Men – det må sies et «men» - prosessen denne gangen har vært veldig vanskelig. Skjult bak uttrykket «visse politiske vanskeligheter» mellom samarbeidsministrene, så fikk altså ikke vi avklaring om rammen for budsjettet før den 11. oktober. Det er lovlig sent dersom man skal ha innflytelse på prioriteringen innen budsjettet.

Jeg skal ikke bruke lang tid på det som har skjedd, men jeg vil bare si at den svenske minister som nå overtar, har – så langt vi har registrert – tatt erfaring av dette, og sier at budsjettgruppen vil bli invitert tidlig i 2013 til å drøfte prioriteringer som er nødvendige for det budsjettkuttet på fem prosent. som er varslet for 2014. Det er vi fornøyd med. Det er viktig at også de politiske grupperingene, som alle er representert i budsjettgruppen, drøfter igjennom – nå mer enn tidligere – hvilke prioriteringer man ønsker å gjøre for 2014. Nå ser vi langt frem. For 2014 er det første budsjettet hvor man står overfor reelle kutt, i størrelsesorden 5 pst, og da er det budsjettgruppens klare ønske at dette ikke må være «ostehøvelkutt», kutt som er jevnt over det hele, men være et uttrykk for en prioritering av mindre viktige og viktige formål. Det å henfalle til «ostehøvelkutt», for å kalle det det, altså likt og prosentvis over hele linjen, er en form for slapphet, at man ikke evner å prioritere politisk. Så la oss håpe at ikke forsamlingen neste år henfaller til å sin tilslutning til slike kutt, men at man da er villig til å stå opp og gjøre en reell politisk prioritering.

Med disse ord understreker jeg at vi har kommet til enighet om budsjettet for 2013, altså det vi nå står overfor.

Det mangler kanskje avklaring på ett punkt, og det er et løfte som både generalsekretær og statsråd har gitt overfor budsjettgruppen, nemlig at vi får prioritert en del tiltak som skal avhjelpe rekrutteringsproblemene til sekretariatet i København. Uten å si noe galt om dansker, så er det veldig mange dansker i sekretariatet, og det er problemer med å rekruttere fra andre nordiske land. Det må gjøres noe, eventuelt med tilskudd eller ordninger, i sekretariatet – jeg skal ikke gå inn på detaljer her – for å styrke rekrutteringen utenom «moderlandet», altså utenom landet hvor sekretariatet ligger, nemlig Danmark. Løftene er ikke konkrete, men det er gitt et løfte til budsjettgruppen om at det skal iverksettes tiltak i løpet av 2013 med sikte på å avhjelpe dette problemet. Takk.