Sopimukset ja lainsäädäntö

Helsingforsaftalen er samarbejdsoverenskomsten mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Overenskomsten undertegnedes den 23. marts 1962 og trådte i kraft den 1. juli samme år. 

Helsingforsaftalen er samarbejdsoverenskomsten mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Overenskomsten undertegnedes den 23. marts 1962 og trådte i kraft den 1. juli samme år. 

Photographer
Norden.org
Pohjoismaat ovat tehneet yhteistyönsä virallistamiseksi lukuisia sopimuksia, joihin voi tutustua täällä. Seuraavat pohjoismaisen yhteistyön kannalta keskeiset sopimukset ovat luettavissa kokonaisuudessaan. Sivulta löytyvät myös linkit Pohjoismaiden säädöstietopankkeihin.

Ennen lukemista tulisi kuitenkin tutustua Pohjoismaiden ministerineuvoston vastuuvapauslausekkeeseen, joka koskee näitä pohjoismaisten sopimusten tekstiversioita.

Vastuuvapauslauseke

Huomaa, että teksti ei ole säädöksen virallinen versio ja että sitä tulee käyttää vain dokumentoinnin apuvälineenä. Tekstillä ei ole oikeusvaikutuksia, eikä sitä tule käyttää oikeudellisiin tarkoituksiin.

Pohjoismaiden ministerineuvosto ei ota vastuuta tekstin sisällöstä ja mahdollisista virheistä. Tekstin virallinen versio on sen maan ulkoministeriössä, johon sopimus on talletettu.

Säädöksen mahdolliset muutokset ja korjaukset on sisällytetty tekstiin. Pohjoismaiden ministerineuvosto ei silti takaa sitä, että teksti on aina ajan tasalla.

________________________

Helsingin sopimus

Helsingin sopimus – yhteistyösopimus Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välillä. Sopimus allekirjoitettiin 23. maaliskuuta 1962 ja tuli voimaan 1. heinäkuuta samana vuonna. Alkuperäistä tekstiä on muutettu sopimuksilla, jotka on allekirjoitettu 13. helmikuuta 1971, 11. maaliskuuta 1974, 15. kesäkuuta 1983, 6. toukokuuta 1985, 21. elokuuta 1991, 18. maaliskuuta 1993 ja 29. syyskuuta 1995. Viimeisimmät muutokset tulivat voimaan 2. tammikuuta 1996.

Sopimus kulttuuriyhteistyöstä

Sopimus kulttuuriyhteistyöstä Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välillä allekirjoitettiin 15. maaliskuuta 1971 ja tuli voimaan 1. tammikuuta 1972. Muutossopimukset on allekirjoitettu 13. kesäkuuta 1983, 6. toukokuuta 1985 ja 15. syyskuuta 1989. Viimeisin muutos tuli voimaan 1. kesäkuuta 1990.

Sopimus Pohjoismaiden yhteisistä työmarkkinoista

Sopimus Pohjoismaiden yhteisistä työmarkkinoista allekirjoitettiin 6. maaliskuuta 1982 ja tuli voimaan 1. elokuuta 1983. Se korvasi 22. toukokuuta 1954 tehdyn aiemman sopimuksen.

Pohjoismainen passintarkastussopimus

Sopimus Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä passintarkastuksen poistamisesta Pohjoismaiden välisillä rajoilla solmittiin 12. heinäkuuta 1957. Islanti liittyi sopimukseen 24. syyskuuta 1965. Sopimusta on muutettu 27. heinäkuuta 1979 tehdyllä sopimuksella sekä 2. huhtikuuta 1973 ja 18. syyskuuta 2000 tehdyillä lisäsopimuksilla. Färsaaret on kuulunut sopimuksen piiriin 1. tammikuuta 1961 lähtien.

Kielisopimus

Sopimus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä Pohjoismaiden kansalaisten oikeudesta käyttää omaa kieltään muussa Pohjoismaassa.

Sopimus Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston sihteeristön oikeudellisesta asemasta

Sopimus allekirjoitettiin keskiviikko 13. toukokuu 1987 ja tuli voimaan perjantai 13. lokakuu 1989. Alkuperäistä tekstiä muutettiin 29. lokakuuta 2004, ja muutos tuli voimaan 29. joulukuuta 2005. Sopimus säätelee Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvoston sihteeristön oikeudellista asemaa.

Sopimus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä yhteispohjoismaisten laitosten ja niiden henkilökunnan oikeudellisesta asemasta

Sopimus allekirjoitettiin 9. joulukuuta 1988 ja tuli voimaan 21. joulukuuta 1989. Alkuperäistä tekstiä muutettiin 3. heinäkuuta 2002, ja muutos tuli voimaan 27. heinäkuuta 2008. Sopimus säätelee yhteispohjoismaisten laitosten ja niiden henkilökunnan oikeudellista asemaa.

Muut sopimukset ja muu lainsäädäntö

Pohjoismaissa on julkisia säädöstietopankkeja, jotka sisältävät kansallista lainsäädäntöä. Tietopankeissa saattaa olla myös tietoa kansainvälisistä sopimuksista.