Sisältö

23.01.20 | Uutinen

Rajaesteneuvostolle uudet painopistealueet vuodeksi 2020

Sähköinen pohjoismainen henkilötunnus, ammattipätevyyden tunnustaminen, rakentamismääräysten yhdenmukaistaminen, liikenneyhteistyö ja geoblokkaus – siinä pohjoismaisen rajaesteneuvoston työn painopistealueet vuonna 2020.

22.01.20 | Uutinen

Luovia oppilaita ja ilmastofiksuja perheitä

Älykäs kodinelektroniikka, ruokahävikkiä vähentävät sovellukset ja kommunikoivat jääkaapit. Siinä muutamia ilmastofiksuja digiratkaisuja, joita pohjoismaiset koululuokat ovat kehittäneet Pohjoismaiden ministerineuvoston tukemassa Nordic CRAFT -koulutushankkeessa. Hankkeen ratkaisuja esi...

24.01.20 | Tiedot

Tietoa Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöstä

Pohjoismaiden ministerineuvoston Kööpenhaminassa sijaitseva sihteeristö vastaa pohjoismaisen hallitusyhteistyön päivittäisestä toiminnasta. Sihteeristö valmistelee 12 ministerineuvostossa sekä virkamieskomiteoissa käsiteltävät asiat. Sihteeristö vastaa myös tehtyjen päätösten toteuttami...