Sisältö

05.12.18 | Uutinen

Mitkä ovat pohjoismaisen johtajuuden tunnusmerkit?

Pohjoismaiden ministerineuvoston uusi raportti kohdistaa huomion pohjoismaiseen johtajuuteen. Tarkastelussa ovat pohjoismaisen johtajuuden tunnusmerkit ja erot verrattuna esimerkiksi yhdysvaltalaiseen, kiinalaiseen tai saksalaiseen johtajuuteen. Kirjoittajat kuvaavat pohjoismaista johta...

04.12.18 | Uutinen

45 000 nordbor saknas i statistiken

Officiell statistik är ett oslagbart verktyg för att avslöja trender och mönster i samhällsutvecklingen, och för att grunda politiska beslut på. Men bara om den är korrekt. Det nordiska projektet Nordic Mobility har avslöjat stora brister i ländernas statistik över nordbor som jobbar el...

01.11.18 | Tiedot

Digital communication kit - COP24

Let's make a buzz about #nordicsolutions and #talanordic at COP24! In this communication kit you can download images, shareables and videos available for communication purposes on digital channels. We have also listed relevant social media profiles so you can connect and continue t...