Tietoa Pohjoismaiden ministerineuvostosta

alt=""
Photographer
BIG / norden.org
Pohjoismaiden ministerineuvosto on Pohjoismaiden hallitusten virallinen yhteistyöelin. Pohjoismaiden pääministerien visiona on, että Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Tavoitetta palvelee Pohjoismaiden ministerineuvostossa tehtävä yhteistyö.

Päävastuu pohjoismaisesta yhteistyöstä on Pohjoismaiden pääministereillä. Käytännössä vastuu on delegoitu pohjoismaisille yhteistyöministereille (MR-SAM) ja pohjoismaiselle yhteistyökomitealle (NSK), joka vastaa hallitusyhteistyön päivittäisestä koordinoinnista. 

Pohjoismaiden ministerineuvosto perustettiin vuonna 1971. Nimestään huolimatta se koostuu useista ministerineuvostoista. Alakohtaisia ministerineuvostoja on tällä hetkellä 11 yhteistyöministerien lisäksi. Ministerineuvostojen päätösten on oltava yksimielisiä.

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuus kestää vuoden, ja se vuorottelee viiden Pohjoismaan välillä. Ministerineuvoston puheenjohtajamaa laatii ohjelman, joka toimii yhteistyön ohjenuorana vuoden aikana. Lisäksi puheenjohtajamaa johtaa vuoden aikana pidettäviä kokouksia.

Ministerineuvostojen asioiden valmistelusta ja seurannasta vastaavat virkamieskomiteat, jotka koostuvat kansallisista virkamiehistä.

Pohjoismaiden pääministereillä on vuotuisia kokouksia, ja he tapaavat myös esimerkiksi EU-huippukokousten yhteydessä. Myös ulko- ja puolustusministerit tapaavat säännöllisesti, joskin Pohjoismaiden ministerineuvoston ulkopuolella.

Jäsenmaat ja -alueet

Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti ovat olleet Pohjoismaiden ministerineuvoston jäsenmaita vuodesta 1971 lähtien. Myös Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin asemaa on vahvistettu Pohjoismaiden ministerineuvostossa, ja niillä on nykyisin käytännössä yhtäläinen edustus edellä mainittujen maiden kanssa.

Kullakin maalla on yksi ääni. Ministerineuvostossa on yksi tai useampi hallituksen jäsen kustakin maasta, joten ministerineuvosto voi koostua pääministereistä tai alakohtaisista ministereistä tai näiden yhdistelmästä. Ministerineuvostojen työhön osallistuvat myös Färsaarten ja Grönlannin maakuntahallitusten ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen jäsenet.

Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti voivat yhtyä Pohjoismaiden ministerineuvoston päätöksiin siltä osin kuin niiden itsehallintoa koskevat sopimukset sen sallivat.

Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti saivat lisää sananvaltaa pohjoismaisessa yhteistyössä sen jälkeen, kun pohjoismaiset yhteistyöministerit hyväksyivät niin sanotun Ahvenanmaan asiakirjan Maarianhaminassa 5. syyskuuta 2007. Ahvenanmaan asiakirja on selonteko aloitteista, joilla voidaan vahvistaa Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin osallistumista pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Pohjoismaiden ministerineuvoston työjärjestys ja ohjausasiakirjat

Työjärjestyksen ja muiden ohjausasiakirjojen perustana on Helsingin sopimus, joka allekirjoitettiin Helsingissä vuonna 1962. Helsingin sopimus on pohjoismaisen yhteistyön perussopimus. Sopimukseen on tehty myöhemmin tarkistuksia ja muutoksia, joista viimeisimmät tulivat voimaan vuonna 1996.

Pohjoismaiden ministerineuvoston työtä säätelee myös joukko muita tärkeitä ohjausasiakirjoja.