Tietoa Pohjoismaiden ministerineuvostosta

Organisationsdiagram
Pohjoismaiden ministerineuvosto on Pohjoismaiden hallitusten virallinen yhteistyöelin. Päävastuu pohjoismaisesta yhteistyöstä on pääministereillä. Käytännössä vastuu on siirretty pohjoismaisille yhteistyöministereille ja pohjoismaiselle yhteistyökomitealle, joka vastaa Pohjoismaiden virallisen poliittisen yhteistyön päivittäisestä koordinoinnista.

Vuonna 1971 perustettu Pohjoismaiden ministerineuvosto koostuu nimestään huolimatta useista ministerineuvostoista. Pohjoismaiden alakohtaiset ministerit tapaavat ministerineuvoston kokouksissa pari kertaa vuodessa. Alakohtaisia ministerineuvostoja on tällä hetkellä 10 yhteistyöministerien ministerineuvoston lisäksi. Ministerineuvostojen päätösten on oltava yksimielisiä.

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuus kestää vuoden, ja se vuorottelee viiden Pohjoismaan välillä. Ministerineuvoston puheenjohtajamaa laatii ohjelman, joka luotsaa pohjoismaista yhteistyötä vuoden aikana.

Asioiden valmistelusta ja seurannasta vastaavat pohjoismaiset virkamieskomiteat, jotka koostuvat kansallisista virkamiehistä.

Pohjoismaiden pääministereillä on vuotuisia kokouksia, ja he tapaavat myös esimerkiksi ennen EU:n huippukokouksia. Myös ulko- ja puolustusministerit tapaavat säännöllisesti Pohjoismaiden ministerineuvoston ulkopuolella.

Jäsenmaat ja -alueet

Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti ovat olleet Pohjoismaiden ministerineuvoston jäsenmaita vuodesta 1971 lähtien. Myös Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin edustusta ja asemaa on vahvistettu, ja niillä on nykyisin yhtäläinen edustus Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin kanssa.

Kullakin maalla on yksi ääni. Ministerineuvostossa on yksi tai useampi hallituksen jäsen kustakin maasta, joten ministerineuvosto voi koostua pääministereistä tai alakohtaisista ministereistä tai näiden yhdistelmästä. Ministerineuvoston työhön osallistuvat myös Färsaarten ja Grönlannin maakuntahallitusten ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen jäsenet.

Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti voivat liittyä Pohjoismaiden ministerineuvoston päätöksiin siltä osin kuin niiden itsehallintoa koskevat sopimukset sen sallivat.

Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti saivat lisää sananvaltaa pohjoismaisessa yhteistyössä sen jälkeen, kun pohjoismaiset yhteistyöministerit hyväksyivät niin sanotun Ahvenanmaan asiakirjan Maarianhaminassa 5. syyskuuta 2007. Ahvenanmaan asiakirja on selonteko aloitteista, joilla voidaan vahvistaa Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin osallistumista pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Pohjoismaiden ministerineuvoston työjärjestyksestä ja ohjausasiakirjoista

Näiltä sivuilta löytyy Pohjoismaiden ministerineuvoston työjärjestys.

Työjärjestyksen ja muiden ohjausasiakirjojen perustana on Helsingin sopimus, joka allekirjoitettiin Helsingissä vuonna 1962. Helsingin sopimus on pohjoismaisen yhteistyön perussopimus. Sopimukseen on tehty myöhemmin tarkistuksia ja muutoksia, joista viimeisimmät tulivat voimaan vuonna 1996.

Pohjoismaiden ministerineuvoston työtä säätelee myös joukko muita tärkeitä ohjausasiakirjoja.