Ajankohtaiset hankkeet

Täällä voit seurata ajankohtaisia pohjoismaisen yhteistyön puitteissa tehtäviä hankkeita ja kampanjoita.

Podcast recording at COP24. How can we eat our way to a green and healthy future?

Nordic climate action in Chile

The Nordic countries will once again join forces when the UN climate negotiations take place in Santiago, Chile from 2nd to 14th of December – the COP25. The Nordic countries are determined to the lead the way globally.

Ungdom på konferansen Youth Leading a Sustainable Lifestyle på Island i april.

Nordic climate action in Stockholm

Are you concerned about climate change and want to see some action? Let’s talk.

sæbeboble

Tulevaisuustaidot

Tulevaisuus ei vain tule – se myös tehdään. Pohjoismailla on yhteisiä hankkeita ja yhteistä kokemustenvaihtoa, joiden tavoitteena on antaa lapsille ja nuorille eväitä epävarman tulevaisuuden kohtaamiseen. Tulevaisuustaitojen kehittämisen keskiössä on koulutus.

Nordic Solutions at COP23 theme photo

Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin

Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin on Pohjoismaiden pääministerien yhteinen aloite. Haluamme kutsua muun maailman mukaan hyötymään pohjoismaisesta osaamisesta ja kuudesta lippulaivahankkeesta saaduista kokemuksista.

Debate at CSW

Pohjoismaiset tasa-arvovaikutukset työelämässä

Sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen ja ihmisarvoisen työn tarjoaminen kaikille ovat päivänpolttavia kansainvälisiä haasteita. Niiden selättämiseksi on tehtävä yhteistyötä sekä jaettava tietoa ja osaamista paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla.

Podcast recording at COP24. How can we eat our way to a green and healthy future?

Think Nordic!

THINK NORDIC! Do dads hold the key to sustainability and how can we eat our way to a green and healthy future? These are just some of the nourishing, engaging and challenging questions that will be asked and attempted to be answered on the new podcast series, ‘Think Nordic’. 

Southbank London 2017

Nordic cultural initiatives

The Nordic Region has a strong, high-quality and diverse art and culture sector, which is in great demand internationally.

 Launch of Nordic Solutions to Global Challenges

Uusi pohjoismainen ruoka

Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelman tarkoituksena on käynnistää, edistää ja koordinoida toimintaa, joka perustuu uutta pohjoismaista keittiötä koskevaan julistukseen (2004).

Mennesker går op ad et bjerg

State of the Nordic Region

”State of the Nordic Region 2018” -raportti sisältää faktoja ja lukuja Pohjoismaiden keskeisistä sosioekonomisista alueista, joista voidaan mainita väestönkehitys, talous, työvoima ja koulutus.

Skulptur Britt Smelvær

Pohjoismaiden kansainvälinen profilointi

Pohjoismailla on kansainvälistä nostetta. Maiden yhteisellä profiloinnilla halutaan korostaa yhtäläisyyksiämme: pohjoismaista näkökulmaa, yhteisiä arvoja sekä yhteisestä historiasta kumpuavaa kulttuuria.

Nordic Food Day at COP23

Pohjoismainen ruokapoliittinen laboratorio

Pohjoismainen ruokapoliittinen laboratorio -hankkeen (Nordic Food Policy Lab) yleistavoitteena on edistää pohjoismaisten poliittisten ratkaisujen hyödyntämistä työssä, jossa pyritään toteuttamaan ruokaan liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

I am Generation 2030

Sukupolvi 2030

Sukupolvi 2030 -ohjelman tavoitteena on vahvistaa ja nopeuttaa YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman toteuttamista pohjoismaisessa yhteistyössä.