Ajankohtaiset hankkeet

Täällä voit seurata ajankohtaisia pohjoismaisen yhteistyön puitteissa tehtäviä hankkeita ja kampanjoita.

Debate at CSW

Pohjoismaiset tasa-arvovaikutukset työelämässä

Sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen ja ihmisarvoisen työn tarjoaminen kaikille ovat päivänpolttavia kansainvälisiä haasteita. Niiden selättämiseksi on tehtävä yhteistyötä sekä jaettava tietoa ja osaamista paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla.

I am #generation 2030 uden tekst

Sukupolvi 2030

Sukupolvi 2030 -ohjelman tavoitteena on vahvistaa ja nopeuttaa YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman toteuttamista pohjoismaisessa yhteistyössä.

Nordic Food Day at COP23

Nordic Food Policy Lab

The overall aim of Nordic Food Policy Lab project is to encourage the use of Nordic policy solutions to help address the food issues identified as challenges in the UN Agenda 2030 Sustainable Development Goals.

Skulptur Britt Smelvær

Pohjoismaiden kansainvälinen profilointi

Pohjoismailla on kansainvälistä nostetta. Maiden yhteisellä profiloinnilla halutaan korostaa yhtäläisyyksiämme: pohjoismaista näkökulmaa, yhteisiä arvoja sekä yhteisestä historiasta kumpuavaa kulttuuria.

 Launch of Nordic Solutions to Global Challenges

Uusi pohjoismainen ruoka

Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelman tarkoituksena on käynnistää, edistää ja koordinoida toimintaa, joka perustuu uutta pohjoismaista keittiötä koskevaan julistukseen (2004).

Mennesker går op ad et bjerg

State of the Nordic Region

”State of the Nordic Region 2018” -raportti sisältää faktoja ja lukuja Pohjoismaiden keskeisistä sosioekonomisista alueista, joista voidaan mainita väestönkehitys, talous, työvoima ja koulutus.

Southbank London 2017

Nordic cultural initiatives

The Nordic Region has a strong, high-quality and diverse art and culture sector, which is in great demand internationally.

pige på cykelbroen i København

Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin

Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin on Pohjoismaiden pääministerien yhteinen aloite. Haluamme kutsua muun maailman mukaan hyötymään pohjoismaisesta osaamisesta ja kuudesta lippulaivahankkeesta saaduista kokemuksista.

Arctic Messages

COP24 – YK:n ilmastoneuvottelut Katowicessa

Pohjoismailla on yhteinen paviljonki YK:n ilmastokokouksessa Puolan Katowicessa 3.–14.

Podcast recording at COP24. How can we eat our way to a green and healthy future?

Think Nordic!

THINK NORDIC! Do dads hold the key to sustainability and how can we eat our way to a green and healthy future? These are just some of the nourishing, engaging and challenging questions that will be asked and attempted to be answered on the new podcast series, ‘Think Nordic’.