Ajankohtaiset hankkeet

Täällä voit seurata ajankohtaisia pohjoismaisen yhteistyön puitteissa tehtäviä hankkeita ja kampanjoita.

alt=""

Nordiska demokratifestivaler 2022

Det nordiska samarbetet är redo med debattevenemang på fem nordiska demokratifestivaler. Politiker, civilsamhället, experter, unga och näringslivet möts och pratar politik direkt med nordens medborgare.

  alt=""

  Nordic Day 2022:
  State of the Nordic Region

  On Nordic Day the 23 March we celebrate the launch of State of the Nordic Region 2022 with livestreamed events from five Nordic capitals.

   Harbourfront Centre i Toronto

   Pohjoismaiset kulttuuripanostukset

   Pohjoismaissa on vahvaa, laadukasta ja monimuotoista taidetta ja kulttuuria, joilla on kova kansainvälinen kysyntä.

    alt=""

    COP26: Choosing Green

    With more than 100 events the Nordic Pavilions at COP26 in Glasgow and Helsinki covered a wide range of topics on climate change and solutions. Watch all events from the Nordic Pavilions in Glasgow and Helsinki here.

     En fjord omgivet af bjerge

     Pohjoismainen ympäristöviesti

     Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto myönnetään pohjoismaiselle yritykselle, organisaatiolle tai henkilölle, joka on esikuvallisesti ottanut luonnon ja ympäristön huomioon toiminnassaan.

      Skulptur Britt Smelvær

      Pohjoismaiden kansainvälinen profilointi

      Pohjoismailla on kansainvälistä nostetta. Maiden yhteisellä profiloinnilla halutaan korostaa yhtäläisyyksiämme: pohjoismaista näkökulmaa, yhteisiä arvoja sekä yhteisestä historiasta kumpuavaa kulttuuria.

       sæbeboble

       Tulevaisuustaidot

       Tulevaisuus ei vain tule – se myös tehdään. Pohjoismailla on yhteisiä hankkeita ja yhteistä kokemustenvaihtoa, joiden tavoitteena on antaa lapsille ja nuorille eväitä epävarman tulevaisuuden kohtaamiseen. Tulevaisuustaitojen kehittämisen keskiössä on koulutus.

        Nordic Solutions at COP23 theme photo

        Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin

        Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin on Pohjoismaiden pääministerien yhteinen aloite. Haluamme kutsua muun maailman mukaan hyötymään pohjoismaisesta osaamisesta ja kuudesta lippulaivahankkeesta saaduista kokemuksista.

         Debate at CSW

         Pohjoismaiset tasa-arvovaikutukset työelämässä

         Sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen ja ihmisarvoisen työn tarjoaminen kaikille ovat päivänpolttavia kansainvälisiä haasteita. Niiden selättämiseksi on tehtävä yhteistyötä sekä jaettava tietoa ja osaamista paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla.

           Launch of Nordic Solutions to Global Challenges

          Uusi pohjoismainen ruoka

          Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelman tarkoituksena on käynnistää, edistää ja koordinoida toimintaa, joka perustuu uutta pohjoismaista keittiötä koskevaan julistukseen.

           Nordic Food Policy Lab meeting

           Nordic Food Policy Lab

           Nordic Food Policy Lab -hankkeen yleistavoitteena on edistää pohjoismaisten poliittisten ratkaisujen hyödyntämistä työssä, jossa pyritään toteuttamaan ruokaan liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.