Ajankohtaiset hankkeet

Täällä voit seurata ajankohtaisia pohjoismaisen yhteistyön puitteissa tehtäviä hankkeita ja kampanjoita.

COP24 Food Day

Nordic climate action in Madrid

The Nordic countries will once again join forces when the UN climate negotiations take place in Madrid from 2nd to 13th of December – the COP25. The Nordic countries are determined to the lead the way globally.

Audience at COP24

Pohjoismaisia ilmastotekoja Tukholmassa

Vaivaako ilmastoahdistus, ja kaipaatko tekoja? Eiköhän puhuta asiasta! Pohjoismainen yhteistyö toivottaa kiinnostuneet tervetulleiksi Tukholman Norrsken Houseen 2.–13. joulukuuta.

sæbeboble

Tulevaisuustaidot

Tulevaisuus ei vain tule – se myös tehdään. Pohjoismailla on yhteisiä hankkeita ja yhteistä kokemustenvaihtoa, joiden tavoitteena on antaa lapsille ja nuorille eväitä epävarman tulevaisuuden kohtaamiseen. Tulevaisuustaitojen kehittämisen keskiössä on koulutus.

Nordic Solutions at COP23 theme photo

Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin

Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin on Pohjoismaiden pääministerien yhteinen aloite. Haluamme kutsua muun maailman mukaan hyötymään pohjoismaisesta osaamisesta ja kuudesta lippulaivahankkeesta saaduista kokemuksista.

Debate at CSW

Pohjoismaiset tasa-arvovaikutukset työelämässä

Sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen ja ihmisarvoisen työn tarjoaminen kaikille ovat päivänpolttavia kansainvälisiä haasteita. Niiden selättämiseksi on tehtävä yhteistyötä sekä jaettava tietoa ja osaamista paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla.

Podcast recording at COP24. How can we eat our way to a green and healthy future?

Think Nordic!

THINK NORDIC! Do dads hold the key to sustainability and how can we eat our way to a green and healthy future? These are just some of the nourishing, engaging and challenging questions that will be asked and attempted to be answered on the new podcast series, ‘Think Nordic’. 

Harbourfront Centre i Toronto

Nordic cultural initiatives

The Nordic Region has a strong, high-quality and diverse art and culture sector, which is in great demand internationally.

 Launch of Nordic Solutions to Global Challenges

Uusi pohjoismainen ruoka

Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelman tarkoituksena on käynnistää, edistää ja koordinoida toimintaa, joka perustuu uutta pohjoismaista keittiötä koskevaan julistukseen (2004).

Skulptur Britt Smelvær

Pohjoismaiden kansainvälinen profilointi

Pohjoismailla on kansainvälistä nostetta. Maiden yhteisellä profiloinnilla halutaan korostaa yhtäläisyyksiämme: pohjoismaista näkökulmaa, yhteisiä arvoja sekä yhteisestä historiasta kumpuavaa kulttuuria.

Nordic Food Policy Lab meeting

Nordic Food Policy Lab

Pohjoismainen ruokapoliittinen laboratorio -hankkeen (Nordic Food Policy Lab) yleistavoitteena on edistää pohjoismaisten poliittisten ratkaisujen hyödyntämistä työssä, jossa pyritään toteuttamaan ruokaan liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

I am Generation 2030

Sukupolvi 2030

Sukupolvi 2030 -ohjelman tavoitteena on vahvistaa ja nopeuttaa YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman toteuttamista pohjoismaisessa yhteistyössä.