Ajankohtaiset hankkeet

Täällä voit seurata ajankohtaisia pohjoismaisen yhteistyön puitteissa tehtäviä hankkeita ja kampanjoita.

alt=""

Nordic Day 2022:
State of the Nordic Region

On Nordic Day the 23 March we celebrate the launch of State of the Nordic Region 2022 with livestreamed events from five Nordic capitals.

  Harbourfront Centre i Toronto

  Pohjoismaiset kulttuuripanostukset

  Pohjoismaissa on vahvaa, laadukasta ja monimuotoista taidetta ja kulttuuria, joilla on kova kansainvälinen kysyntä.

   alt=""

   COP26: Choosing Green

   With more than 100 events the Nordic Pavilions at COP26 in Glasgow and Helsinki covered a wide range of topics on climate change and solutions. Watch all events from the Nordic Pavilions in Glasgow and Helsinki here.

    En fjord omgivet af bjerge

    Pohjoismainen ympäristöviesti

    Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto myönnetään pohjoismaiselle yritykselle, organisaatiolle tai henkilölle, joka on esikuvallisesti ottanut luonnon ja ympäristön huomioon toiminnassaan.

     Skulptur Britt Smelvær

     Pohjoismaiden kansainvälinen profilointi

     Pohjoismailla on kansainvälistä nostetta. Maiden yhteisellä profiloinnilla halutaan korostaa yhtäläisyyksiämme: pohjoismaista näkökulmaa, yhteisiä arvoja sekä yhteisestä historiasta kumpuavaa kulttuuria.

      sæbeboble

      Tulevaisuustaidot

      Tulevaisuus ei vain tule – se myös tehdään. Pohjoismailla on yhteisiä hankkeita ja yhteistä kokemustenvaihtoa, joiden tavoitteena on antaa lapsille ja nuorille eväitä epävarman tulevaisuuden kohtaamiseen. Tulevaisuustaitojen kehittämisen keskiössä on koulutus.

       Nordic Solutions at COP23 theme photo

       Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin

       Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin on Pohjoismaiden pääministerien yhteinen aloite. Haluamme kutsua muun maailman mukaan hyötymään pohjoismaisesta osaamisesta ja kuudesta lippulaivahankkeesta saaduista kokemuksista.

        Debate at CSW

        Pohjoismaiset tasa-arvovaikutukset työelämässä

        Sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen ja ihmisarvoisen työn tarjoaminen kaikille ovat päivänpolttavia kansainvälisiä haasteita. Niiden selättämiseksi on tehtävä yhteistyötä sekä jaettava tietoa ja osaamista paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla.

          Launch of Nordic Solutions to Global Challenges

         Uusi pohjoismainen ruoka

         Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelman tarkoituksena on käynnistää, edistää ja koordinoida toimintaa, joka perustuu uutta pohjoismaista keittiötä koskevaan julistukseen.

          Nordic Food Policy Lab meeting

          Nordic Food Policy Lab

          Nordic Food Policy Lab -hankkeen yleistavoitteena on edistää pohjoismaisten poliittisten ratkaisujen hyödyntämistä työssä, jossa pyritään toteuttamaan ruokaan liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.