Ajankohtaiset hankkeet

Täällä voit seurata ajankohtaisia pohjoismaisen yhteistyön puitteissa tehtäviä hankkeita ja kampanjoita.

alt=""

CHOOSING GREEN
Nordic solutions at COP26

8 flags. 27,5 million people. 1 vision. The Nordic countries have ambitious climate goals. We want to become the most sustainable region in the world by 2030. We invite you to join the conversation on how to solve the climate crisis and reach the goal of carbon neutrality.

En fjord omgivet af bjerge

Pohjoismainen ympäristöviesti

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto myönnetään pohjoismaiselle yritykselle, organisaatiolle tai henkilölle, joka on esikuvallisesti ottanut luonnon ja ympäristön huomioon toiminnassaan.

Demokratifestivallerne sommer 2021

Pohjoismaiden demokratiafestivaalit 2021

Pohjoismainen yhteistyö järjestää keskustelutilaisuuksia viidessä yhteiskunnallisessa kesätapahtumassa eri puolilla Pohjolaa.

Helsingfors og Nordisk Ministerråd 50 år

Pohjolan päivä 2021

Pohjoismaiden ministerineuvosto viettää 50-vuotisjuhliaan vuonna 2021. Pohjolan päivänä 23. maaliskuuta lähetettiin sen kunniaksi viisi teemakeskustelua, joissa tarkasteltiin Pohjoismaiden yhteisiä saavutuksia ja pohjoismaisten avaintoimijoiden tämänhetkistä työtä.

promenade operaen i Oslo

CHOOSING GREEN: COP26-kokousta pohjustava etähuippukokous

Tule mukaan koko päivän kestävään etätapahtumaan, joka käsittelee koronan jälkeistä vihreää elvytystä ja pohjustaa samalla COP26-kokousta.

sæbeboble

Tulevaisuustaidot

Tulevaisuus ei vain tule – se myös tehdään. Pohjoismailla on yhteisiä hankkeita ja yhteistä kokemustenvaihtoa, joiden tavoitteena on antaa lapsille ja nuorille eväitä epävarman tulevaisuuden kohtaamiseen. Tulevaisuustaitojen kehittämisen keskiössä on koulutus.

Nordic Solutions at COP23 theme photo

Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin

Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin on Pohjoismaiden pääministerien yhteinen aloite. Haluamme kutsua muun maailman mukaan hyötymään pohjoismaisesta osaamisesta ja kuudesta lippulaivahankkeesta saaduista kokemuksista.

Debate at CSW

Pohjoismaiset tasa-arvovaikutukset työelämässä

Sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen ja ihmisarvoisen työn tarjoaminen kaikille ovat päivänpolttavia kansainvälisiä haasteita. Niiden selättämiseksi on tehtävä yhteistyötä sekä jaettava tietoa ja osaamista paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla.

Podcast recording at COP24. How can we eat our way to a green and healthy future?

Think Nordic!

THINK NORDIC! Do dads hold the key to sustainability and how can we eat our way to a green and healthy future? These are just some of the nourishing, engaging and challenging questions that will be asked and attempted to be answered on the new podcast series, ‘Think Nordic’. 

Harbourfront Centre i Toronto

Pohjoismaiset kulttuuripanostukset

Pohjoismaissa on vahvaa, laadukasta ja monimuotoista taidetta ja kulttuuria, joilla on kova kansainvälinen kysyntä.

 Launch of Nordic Solutions to Global Challenges

Uusi pohjoismainen ruoka

Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelman tarkoituksena on käynnistää, edistää ja koordinoida toimintaa, joka perustuu uutta pohjoismaista keittiötä koskevaan julistukseen.

Skulptur Britt Smelvær

Pohjoismaiden kansainvälinen profilointi

Pohjoismailla on kansainvälistä nostetta. Maiden yhteisellä profiloinnilla halutaan korostaa yhtäläisyyksiämme: pohjoismaista näkökulmaa, yhteisiä arvoja sekä yhteisestä historiasta kumpuavaa kulttuuria.