Ruotsin puheenjohtajakausi Pohjoismaiden ministerineuvostossa vuonna 2024

Sveriges ordförandeskap 2024 i Nordiska ministerrådet
Photographer
Per-Pixel Petersson / imagebank.sweden.se
Ruotsi on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa vuonna 2024. Puheenjohtajakauden lähtökohtana on turvallisempi, vihreämpi ja vapaampi Pohjola, ja erityistä huomiota kiinnitetään rajat ylittävän liikkuvuuden ja integraation lisäämiseen.

Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma luo perustan pohjoismaiselle hallitusyhteistyölle vuonna 2024. Lisäksi se edistää Visio 2030:tä, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue.

Ohjelma on jaettu seuraaviin painopistealueisiin:

Integroitunut Pohjola ilman rajaesteitä

Asumisen, opiskelun, työskentelyn ja yrittämisen on oltava helppoa koko Pohjolassa yli maarajojen. Ruotsi kohdistaa siksi puheenjohtajakaudellaan lisähuomiota integroituneen Pohjolan luomiseen.

Vihreä Pohjola

Pohjolan on jatkossakin oltava kilpailukykyisen ja innovaatiovetoisen siirtymän edelläkävijä kotikentällä ja muualla maailmassa edistämällä pohjoismaisia vihreitä ratkaisuja.

Kilpailukykyinen Pohjola

Pohjolan globaali kilpailukyky on ratkaisevaa muun muassa alueen elinkeinoelämän kehittymisen kannalta ja hyvinvoinnin turvaamiseksi tulevaisuudessa.

Sosiaalisesti kestävä Pohjola

Sosiaalisesti kestävä Pohjola merkitsee muun muassa sitä, että kansalaiset tuntevat olonsa turvalliseksi ja yhteiskunnan kriisinkestävyys on vankalla pohjalla.