Avainhenkilöt

alt=""
Valokuvaaja
BIG / norden.org
Pohjoismaista yhteistyötä johtavat yhteistyöministerit ja valitut parlamentaarikot

Päävastuu pohjoismaisesta hallitusyhteistyöstä on Pohjoismaiden pääministereillä sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin johtajilla. Pohjoismaisen yhteistyön poliittinen koordinointivastuu taas on yhteistyöministereillä. Yhteistyöministerien puheenjohtajana toimii pohjoismaisen hallitusyhteistyön puheenjohtajamaan ministeri.

Pohjoismaiden ministerineuvostossa on yksitoista alakohtaista ministerineuvostoa. Ne koostuvat viiden Pohjoismaan sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin ministereistä, jotka vastaavat kullekin ministerineuvostolle kuuluvista reaalipolitiikan aloista.

Yhteistyöministereillä on apunaan korkeista virkamiehistä koostuva pohjoismainen yhteistyökomitea. Yhteistyökomitea vastaa yhteistyön päivittäisestä koordinoinnista.

Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön korkein virkamies on pääsihteeri.

Pohjoismaisten laitosten päämiehet ovat joko johtajia tai toimitusjohtajia, ja laitoksia ovat esimerkiksi Pohjoismainen kulttuurirahasto, Pohjoismainen kulttuuripiste, Nordic Innovation, NordForsk, Pohjoismainen energiantutkimus sekä Pohjoismaiden Investointipankki.

Pohjoismaiden neuvoston jäsenet valitaan kunkin maan tai itsehallintoalueen parlamenteista, ja valinnan tekevät parlamentit itse. Neuvoston ylin päättävä elin on puheenjohtajisto. Puheenjohtajistoa taas johtavat presidentti ja varapresidentti, jotka valitaan neuvoston istunnossa seuraavaksi kalenterivuodeksi. Presidentti ja varapresidentti tulevat maasta, joka on seuraavan vuoden istunnon isäntämaa.

Pohjoismaiden neuvoston valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat valitaan niin ikään istunnossa, ja paikkojen täytössä on otettava huomioon eri maiden ja puolueryhmien edustus sekä sukupuolijakauma.

Pohjoismaiden neuvoston korkein virkamies on neuvoston johtaja, joka johtaa sihteeristön työtä.

Pohjoismaiden kansalaisyhteistyötä koordinoi Norden-yhdistysten liitto (FNF), jota johtaa kansallisten Pohjola-Norden-yhdistysten puheenjohtajista koostuva puheenjohtajisto. FNF:n korkein virkamies on pääsihteeri; kansallisia yhdistyksiä taas luotsaavat pääsihteerit tai johtajat.

Pohjoismaiseen yhteistyöhön on osallistunut vuosien varrella useita tunnettuja pohjoismaisia poliitikkoja. Pohjoismaiden neuvoston presidenttinä ovat toimineet muiden muassa Karl-August Fagerholm ja Vieno Johannes Sukselainen Suomesta, Olof Palme ja Karin Söder Ruotsista, Kåre Willoch ja Trygve Bratteli Norjasta, Anker Jørgensen ja Jens Otto Krag Tanskasta sekä Matthías Á. Mathiesen ja Páll Pétursson Islannista.

Ota yhteyttä