Pohjoismaiden neuvoston Islannin puheenjohtajakauden ohjelma vuodeksi 2024

Snöklädda berg vid havet i Arktis
Photographer
Unsplash.com
Rauha ja turvallisuus arktisella alueella on otsikkona Islannin puheenjohtajakaudella Pohjoismaiden neuvostossa vuonna 2024. Puheenjohtajakauden ohjelma keskittyy lisäksi ympäristöön ja tasa-arvoon.

Turvallisuuspolitiikka yhä tärkeämpää

Turvallisuuspolitiikasta on tullut viime vuosina yksi Pohjoismaiden neuvoston tärkeimmistä kysymyksistä, ja rauhan ja turvallisuuden edistäminen on lähtökohtana myös Islannin puheenjohtajuusohjelmassa. Huomio on erityisesti arktisella alueella. Ohjelman mukaan Pohjolan tulee pyrkiä siihen, että strategisesti tärkeä Arktis säilyy sotilaallisesti vähäjännitteisenä alueena. Lisäksi tulisi edistää rauhanomaista yhteistyötä kansainvälisillä foorumeilla.

Parempaa kielellistä tasapainoa

Islannin puheenjohtajakaudella keskitytään myös siihen, miten muita kuin skandinaavisia kieliä äidinkielenään puhuvat voisivat osallistua pohjoismaiseen yhteistyöhön nykyistä tasa-arvoisemmin. Tarkoituksena on selvittää muun muassa, voitaisiinko uutta kieliteknologiaa käyttää apuna kääntämisessä ja tulkkauksessa.

Tasa-arvo ja vähemmistöryhmät

Tapetilla ovat myös marginaali- ja vähemmistöryhmiin kuuluvien ihmisten oikeudet ja heidän mahdollisuutensa elää hyvää elämää varsinkin Pohjoismaiden harvaan asutuilla alueilla. Ohjelmassa todetaan, että Pohjoismaat ovat saaneet kansainvälistä huomiota edistysaskelista, joita ne ovat ottaneet tasa-arvon sekä LGBTI-ihmisten aseman edistämiseksi. Näiden asioiden ajamista on myös syytä jatkaa.

Helsingin sopimuksen päivittäminen

Puheenjohtajuusohjelmassa käsitellään myös Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston käynnistämää prosessia, jossa selvitetään virallista pohjoismaista yhteistyötä säätelevän Helsingin sopimuksen päivitystarvetta. Jos sopimuksen päivittämiseen päädytään, siinä voitaisiin keskittyä nykyistä enemmän turvallisuuspolitiikkaan, ilmastopolitiikkaan ja Pohjoismaiden neuvoston kokousten kielipolitiikkaan.