Suunnitteletko julkaisua?

Publikationer
Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaisuyksikkö julkaisee vuosittain noin 200 nimikettä. Osa julkaisuista on tulosta Pohjoismaiden ministerineuvoston kokonaan tai osittain rahoittamista tutkimushankkeista. Osa taas on Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön toimeksiannosta julkaistavia poliittisia ohjelmia, toimintasuunnitelmia, analyyseja ja vastaavia.

Tämän sivun sisältö on tarkoitettu hankerahoituksen saajille, jotka suunnittelevat Pohjoismaiden ministerineuvoston nimissä julkaistavaa raporttia tai julkaisua. Lue ohjeet läpi ennen julkaisun valmistelua ja ole yhteydessä Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaisuyksikköön (pub@norden.org), jolta saa realistisen arvion hinnasta ja tuotantoajasta, mukaan lukien taitto, korjausluku, jakelu ja julkaiseminen.

Huomaa, että tuotanto voi alkaa vasta, kun julkaisuyksikkö on vastaanottanut tilauksen. TemaNord-tilauslomake on alapuolella. Muiden julkaisusarjojen tilauslomakkeita saa ottamalla yhteyttä julkaisuyksikköön.

TemaNord-tilauslomake (tanskaksi)

TemaNord-tilauslomake (englanniksi)

– Yhteystiedot: pub@norden.org

Vastuunjako – kuka tekee mitä?

Tilaaja vastaa siitä, että kirjoittajien kanssa tehtävät julkaisu- ja tekijänoikeussopimukset eivät rajoita Pohjoismaiden ministerineuvoston oikeuksia. Tilaaja vastaa myös julkaisun tuotanto-, jakelu ja painokustannuksista. Tuotantohinta riippuu julkaisusarjasta, laajuudesta ja infografiikan määrästä. Yksilöllisen kustannusarvion saa suoraan julkaisuyksiköltä osoitteesta pub@norden.org.

Julkaisuyksikkö vastaa taitosta, julkaisemisesta ja jakelusta. Taitossa noudatetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston visuaalista ilmettä (esimerkiksi logo, värit, kirjasimet ja kuvamaailma). Julkaisuyksikkö vastaa myös siitä, että julkaisu saa mahdollisimman monipuolisen jakelun.

Tuotantoajat vaihtelevat, ja niistä sovitaan tarpeiden mukaan. Yleensä ensimmäinen korjausvedos toimitetaan 15 työpäivässä. Julkaisun mahdolliseen painattamiseen tulee varata 5–10 työpäivää. Julkaisut julkaistaan aina sähköisesti. Julkaisuja painetaan vain poikkeustapauksissa, mikäli toimeksiantaja tilaa painoksen. 

Huomaa, että Pohjoismaiset valmisteluasiakirjat -sarjan (Nordiske Arbejdspapirer) julkaisuja koskevat eri ohjeet. Lue lisää kohdasta ”Neljä julkaisusarjaa”.

– Yhteystiedot: pub@norden.org

Neljä julkaisusarjaa

TemaNord-sarjassa julkaistaan Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien työryhmien ja hankkeiden tutkimustuloksia. TemaNord kattaa sisällöllisesti kaikki virallisen pohjoismaisen yhteistyön aihepiirit. Kaikki TemaNord-julkaisut julkaistaan responsiivisina verkkojulkaisuina tammikuusta 2020 lähtien. TemaNord-julkaisuja ei paineta.

Nord-sarja sisältää pamfletteja, analyyseja, suuntaviivoja ja muita yksittäisjulkaisuja, jotka liittyvät pohjoismaisen yhteistyön poliittisiin painopistealueisiin.

PolitikNord-sarja sisältää poliittisia julkaisuja, kuten Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaisemia politiikkaohjelmia, puiteohjelmia, toimintasuunnitelmia, vuosikertomuksia, budjetteja, yleisesitteitä ja muuta tiedotusaineistoa.

Pohjoismaiset valmisteluasiakirjat (Nordiske Arbejdspapirer) ovat yleensä hankkeiden sisäisiä tai luonteeltaan alustavia asiakirjoja, jotka eivät siksi sovellu varsinaisiksi julkaisuiksi. Valmisteluasiakirjat on yleensä tarkoitettu pohjoismaisen yhteistyön sisäiseen käyttöön. Julkaisuyksikkö vastaa vain NordPub-julkaisemisesta (PDF). Pohjoismaisia valmisteluasiakirjoja ei siis taiteta ja paineta, eivätkä ne sisälly julkaisuyksikön jakeluohjelmaan. Huom! Saavutettavuusdirektiivin vuoksi joudumme nykyisin lähettämään asiakirjan ulkopuoliselle toimittajalle, joka muuntaa sen PDF/UA-muotoon. Tämä tuo lisäkustannuksia ja pidentää tuotantoaikaa.

Oikeudet

Pohjoismaiden ministerineuvostolla on täydet tekijänoikeudet kaikkiin julkaisuihinsa. Julkaisujen mahdolliset myyntitulot kuuluvat Pohjoismaiden ministerineuvostolle.

Kirjoittaja tai henkilö, joka tilaa Pohjoismaiden ministerineuvostolta julkaisun tuotannon, takaa tilauksen yhdessä sen, että kaikkien julkaisuun sisältyvien tekstien, kuvien, kaavioiden, taulukoiden, sitaattien ja muun sisällön tekijänoikeudet on selvitetty. Jos toimitettavaan materiaaliin sisältyy kuvia, niiden asianmukaisista tekijänoikeuslupajärjestelyistä vastaa kirjoittaja tai tilauksen tekijä. Jos kuvien etsimisestä vastaa julkaisuyksikkö, vastuu tekijänoikeuslupajärjestelyistä on sillä.

PolitikNord-, Nord- ja Pohjoismaisia valmisteluasiakirjoja -julkaisut julkaistaan © All rights reserved -lisenssillä. Kaikki TemaNord-sarjan julkaisut julkaistaan 31. maaliskuuta 2017 lähtien Creative Commons -lisenssillä Nimeä 4.0 Kansainvälinen (BY 4.0 International). Creative Commons -lisenssi antaa © All rights reserved -lisenssiin verrattuna luvan esimerkiksi julkaisuun kääntämiseen, muokkaamiseen ja muuhun uudelleenkäyttöön. Ainoana vaatimuksena on, että käyttäjän tulee ilmoittaa alkuperäisjulkaisun täydet viitetiedot. 

Lisätietoja Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssistä

Käsikirjoitus

Käsikirjoituksen tulee olla hyväksytty ja korjausluettu ennen tilauksen tekemistä. Korjausluku on teetettävä ammattitaitoisella korjauslukijalla, ja siinä tulee noudattaa kielikohtaisia sääntöjä. TemaNord-julkaisuille on tehtävä vertaisarviointi tai vähintään sisäinen arviointi työryhmässä, ohjelmakomiteassa tai vastaavassa.

Tilaukseen vaaditaan seuraavat tiedot:

1. Hyvä nimi. Käytä tarvittaessa tarkentavaa alaotsikkoa.

2. Asiasanat. Ne ovat tärkeitä julkaisun jakelussa, joten valitse asiasanat harkiten tilauslomakkeen vaihtoehdoista.

3. Tiivistelmä, eli lyhyt ja ytimekäs kuvaus julkaisun sisällöstä (tarkoitus, päätelmät ja näkökulmat). Tiivistelmää käytetään muun muassa NordPubissa ja norden.org-sivustossa. 

4. Kaikkien tilauksen yhteydessä toimitettavien kuvitusten tekijänoikeudet on selvitettävä siten, että kuvituksia voi käyttää painettavassa ja sähköisessä julkaisussa. Kuvitukset on toimitettava alkuperäiskoossa ja suuriresoluutioisina (300 dpi). Tämä koskee TemaNord-julkaisuja, koska PolitikNord- ja Nord-sarjan kuvista vastaa julkaisuyksikkö.

5. Kuvien, kaavioiden ja taulukoiden mukana on toimitettava kuvatekstit (captions), joista ilmenee kuvan sisältö ja lähde. Kaaviot tulisi toimittaa oheistietoineen, jotta verkkojulkaisuihin voitaisiin tuottaa vuorovaikutteisia kaavioita.

6. Kuvien on noudatettava Pohjoismaiden ministerineuvoston graafisesta ohjeesta ilmenevää kuvamaailmaa: http://design.norden.org/billeder

Tarkempia ohjeita TemaNord-prosessista ja käsikirjoituksen laatimisesta saa kirjoittajan oppaasta:

TemaNord-guide til forfattere (tanskaksi)

TemaNord Author's Guide (englanniksi)

Kuvamaailma

Kääntäminen

Ota huomioon mahdolliset käännöstarpeet jo tuotannon alkuvaiheessa. Pohjoismaisten yhteistyöohjelmien, strategioiden ja muiden ennalta määriteltyjen PolitikNord- ja Nord-julkaisujen kääntämistä ja korjauslukua koordinoi Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön käännös- ja tulkkausyksikkö. Muiden julkaisujen (mm. TemaNord- ja Pohjoismaisia valmisteluasiakirjoja -julkaisujen) tilaajan on huolehdittava mahdollisesta käännättämisestä itse. Ota huomioon, että käännöstä ei voi tilata julkaisuyksikön kautta. Muista varata riittävästi aikaa kääntämiseen ja kieliversioiden korjauslukuun. Tee käännösten valmistuttua erillinen tuotantotilaus kustakin kieliversiosta.

Tuotantotilaus

Kun käsikirjoitus on valmis ja korjausluettu, voit tehdä tuotantotilauksen alla olevalla tilauslomakkeella. Lisää käsikirjoitus lomakkeen liitteeksi ja täytä muun muassa seuraavat tiedot: nimi, kirjoittajat, korjauslukijat, tiivistelmä, asiasanat, vastaava erityisasiantuntija Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristössä sekä laskutustiedot. Jos julkaisu kuuluu harvoihin painettaviin julkaisuihin, toivomme, että keskustelet tarpeesta viestinnän erityisasiantuntijan kanssa. Jos sinulla on kysyttävää, olethan yhteydessä meihin: pub@norden.org.

Kun olet lähettänyt tilauksen, saat sähköpostitse vahvistuksen. Tilaus on hyväksytettävä Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön asianmukaisella sektorilla. Hyväksymisen jälkeen julkaisulle annetaan julkaisunumero, joka toimii viitteenä koko prosessin ajan. 

TemaNord-tilauslomake (tanskaksi)

TemaNord-tilauslomake (englanniksi)

– Muiden julkaisusarjojen tilauslomakkeita saa ottamalla yhteyttä julkaisuyksikköön: pub@norden.org

Jakelu

Kaikki Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamat ja julkaisemat julkaisut ovat avoimesti saatavilla NordPub-julkaisualustalta, norden.org-sivustosta ja GoogleBooksista. 

Painettuja julkaisujamme voi tilata NordPub-verkkokaupasta. Huomaa, että julkaisuista on painettu vain pieni osa.

Uusia julkaisuja mainostetaan useissa kanavissa, kuten Twitterissä. 

NordPub