Päiväjärjestys

  09.04.24

  12:55 - 13:20

  5.
  Tiedonanto - Helsingin sopimuksen päivittämistä käsittelevä työryhmä

  5.1.
  Työryhmän puheenjohtaja esittelee työryhmän ehdotuksen puheenjohtajistolle, minkä jälkeen mahdollisuus esittää kysymyksiä; suullinen

  13:20 - 13:40

  6.
  Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta

  12:45 - 15:30

  6.5.
  Äänestys

  13:40 - 14:00

  7.
  Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta

  7.4.
  Äänestys

  14:00 - 14:27

  8.
  Kestävä Pohjola ‑valiokunta

  8.1.
  Mietintö jäsenehdotuksesta, joka koskee syvänmerenpohjassa harjoitettavan kaivostoiminnan väliaikaista kieltämistä, A 1978/UHN - JÄÄ POIS

  8.8.
  Äänestys

  14:27 - 14:48

  9.
  Puheenjohtajisto

  9.5.
  Puheenjohtajiston ehdotus lisäykseksi työjärjestyksen 72 §:ään, A 1922/PRE

  9.6.
  Äänestys

  14:48 - 15:27

  10.
  Yhteistyöministerien selonteko ja kyselytunti

  10.1.
  Yhteistyöministerien selonteko, minkä jälkeen mahdollisuus esittää kysymyksiä; suullinen.

  15:27 - 15:30

  11.
  Istunnon päättäminen

  11.1.
  Pohjoismaiden neuvoston presidentti päättää tämän vuoden teemaistunnon

  Uutiset
  Ohjelma
  Tietoja