Sisältö

09.10.20 | Uutinen

Tähtäimessä yhteinen vihreä ja digitaalinen tulevaisuus

Digitekniikat ja -työkalut kehittyvät nopeasti, ja niillä on keskeinen asema vihreän siirtymän ja talouskasvun edistämisessä sekä COVID-19:n ja tulevien pandemioiden ehkäisyssä. Siksi onkin tärkeää, että Pohjoismaat ja Baltian maat jatkavat vahvaa kumppanuuttaan ja yhteistyötään, jolla ...

21.09.20 | Uutinen

Sääntöerot jarruttavat Pohjoismaiden tavarakauppaa – mutta ratkaisujakin löytyy

Pohjolan sisäisessä tavaraviennissä ja -tuonnissa on yhä esteitä. Useimmat ongelmat liittyvät vero- ja tullisääntöjen erilaisuuteen tilanteissa, joissa tavaroita siirretään pohjoismaisesta EU-maasta unionin ulkopuoliseen Pohjoismaahan.

Visio 2030
20.08.19 | Julkilausuma

Visio 2030

Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue

10.09.19 | Tiedot

Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä

Pohjoismaiset yhteistyöministerit sopivat pohjoismaisen yhteistyön uudesta visiosta 19. kesäkuuta 2019. Pääministerit hyväksyivät vision 20. elokuuta 2019.