Politiikan alat

Täällä voit tutustua niihin moniin politiikan aloihin, joilla Pohjoismaat tekevät yhteistyötä.

unge_banner

Lapset ja nuoret

”Pohjola on maailman paras paikka lapsille ja nuorille”, kuuluu Pohjoismaiden lapsi- ja nuorisotyön visio.

Byhave i Helsinki

Kestävä kehitys

Pohjoismaat ovat yksimielisiä siitä, että kestävän kehityksen edistäminen on maidemme tärkeimpiä haasteita. Kestävän kehityksen saavuttaminen on kova mutta välttämätön tavoite.

Havvindmøller ved Samsø

Energia

Pohjoismaisen energia-alan yhteistyön tavoitteena on tuottaa näkyviä ja kestäviä ratkaisuja Pohjoismaiden keskeisimpiin energiapoliittisiin haasteisiin. Näitä ovat esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja tulevaisuuden energiahuollon turvaaminen.

Siluett

Kulttuuri ja taide

Pohjoismainen kulttuuriyhteistyö on vahva kokonaisuus, jossa taide ja kulttuuri ovat Pohjoismaiden yhteenkuuluvuuden kulmakiviä.

Lærer med sin klasse

Koulutus ja tutkimus

Pohjoismaiden ministerineuvosto tekee yhteistyötä luodakseen lapsille, nuorille ja aikuisille hyvän koulutus- ja tutkimusyhteisön. Työssä edistetään liikkuvuutta ja laatua sekä määritellään yhteisiä painopistealueita.

Ordbog

Kielet

Naapurikielten ymmärtäminen lisää maiden välistä liikkuvuutta ja vahvistaa kansojen yhteenkuuluvuutta.

Varme kilder ved Reykjavik

Sosiaali- ja terveyspolitiikka

Terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvän pohjoismaisen yhteistyön tavoitteena on taata kaikkien kansalaisten sosiaaliturva ja sosiaaliset oikeudet. Pyrimme ehkäisemään sosiaaliryhmien välisiä eroja sekä sosiaalisesti haavoittuvien ryhmien syrjäytymistä.

Grensen mellom Norge og Sverige

Rajaesteet

Rajaesteiden poistamisella pyritään luomaan entistä avoimempi Pohjola. Muuttamisen, sukkuloinnin, opiskelun ja yrittämisen pitää olla mahdollista yli rajojen ilman väliinputoamisen riskiä tai esteitä, jotka johtuvat lakien ja sääntöjen epäselvyydestä. Rajattomasta Pohjolasta hyötyvät kaikki

Indbyggere på Nørrebro

Kotouttaminen

Pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevan yhteistyöohjelman tavoitteena on vahvistaa kotouttamiseen liittyvää pohjoismaista yhteistyötä. Ohjelmassa keskitytään kokemusten vaihtoon ja uuden tiedon kehittämiseen.

Person med iPad

Digitalisaatio

Pohjoismaisen digitalisaatioyhteistyön tavoitteena on edistää Pohjolan ja Baltian asemaa digitaalisesti yhtenäisenä ja yhdentyneenä alueena. Yhteispohjoismainen panostus hyödyttää koko alueen kansalaisia, yrityksiä ja julkishallintoa.

Brændestabel i skov

Pohjoismainen biotalous

Pohjoismaisessa biotaloudessa on kyse vihreään talouteen siirtymisestä – kestämättömien ja fossiilisten luonnonvarojen korvaamisesta jätteitä ja sivuvirtoja hyödyntämällä sekä luomalla kestäviä paikallisia kiertotalousratkaisuja.

Familieliv

Tasa-arvo

Pohjoismaat ovat jo yli 40 vuoden ajan edistäneet tasa-arvoa yhteiskunnan kaikilla alueilla. Sukupuolten tasa-arvo on ollut yksi pohjoismaisen mallin menestyksen edellytyksistä, ja se on modernien pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien peruspilari.