Kimmo Sasi (Hovedindlæg)

Tietoja

Laji
Varsinainen puheenvuoro
Puheen numero
233
Henkilö
Speaker role
Præsidiets talsperson
Päivämäärä

Herr president! Både Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet har haft ett nära samarbete med de baltiska länderna efter att de igen blev självständiga år 1991. Vi spelade en väsentlig roll när man förstärkade de här ländernas självständighet. De nordisk-baltiska kontakterna kan i dag bygga ut ett existerande nätverk i regionen, och genom samarbete kan vi bidra till den Nordliga dimensionen, EU:s Östersjöstrategi och också EU:s östliga partnerskap.

Efter att de baltiska länderna blev medlemmar i EU år 2004 är det i högre grad tal om likvärdiga parter, vilket gör att Nordiska rådet stöder förslaget om gemensam finansiering av projekt och program. Frågan har också resonerats i rådets budgetgrupp, som formulerade denna principiella ståndpunkt så här:

”Kontoren” – alltså våra kontor i de baltiska länderna – ”driver inte enbart informationsverksamhet, utan är regelrätta samarbetskontor mellan Norden och Baltikum. Därför anser presidiet, att de baltiska världsländerna bör täcka domicilkostnaderna – alltså kostnader för hyra, elektricitet och vatten.”

Parlamentariskt samarbete utgör en viktig del av förhållandet mellan Norden och Baltikum. Kontakten skall dock förstärkas, och därför möter presidiet av Nordiska rådet och Baltiska församlingen i början av december i Vilnius.

I Nordiska rådets presidium hoppas man på ett närmare samarbete i EU-frågor. Litauen har ordförandeskapet i höst 2013, Lettland 2015 och Estland 2018, och om vi kan koordinera vårt samarbete, kan vi öka vårt inflytande. Men först borde vi definiera våra tyngdpunktsområden för EU-samarbetet.

Vad det gäller Gade-Birkavs-rapporten från 2010 pekar den ut särskilda områden för närmare samarbete om den utrikespolitiska dialogen. Den kunde fokusera på civil säkerhet, försvarssamarbete och energi. Dessa områden bör följas upp. Det viktiga är att vi tillsammans försöker bredda vårt samarbete i utrikespolitikens område.

Till slut vill jag tacka ministerrådet för att vi verkligen har kunnat konsultera på förhand. Vi har haft mycket gott samarbete i skapandet av de här riktlinjerna.