Maarit Feldt-Ranta (Indlæg)

Tietoja

Laji
Puheenvuoro
Puheen numero
302
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Päivämäärä

Arvoisa presidentti! Bästa kolleger! Jag vill börja med en personlig anmärkning och säga att Ole Norrback är en klok man, och jag håller med om allt det som han sade. Jag hoppas att också presidiet lyssnar på honom när vi fortsätter behandlingen av det här ärendet.

Låt mig sedan gå till den socialdemokratiska gruppens åsikter i frågan. Innan vi nu byter arbetssätt är det viktigt att vi stannar upp och funderar på hur vi ska fortsätta det här jobbet. Vi har hållit på länge och några gånger under resan bytt arbetssätt. Vi vill lyfta fram fem synpunkter som vi hoppas kommer att beaktas när handlingsplanen behandlas vidare.

För det första gäller det prioriteringarna. Vi anser att det skulle vara klokt att ha färre och klarare prioriteringar än vad man föreslår i handlingsplanen. Vi tycker inte att det är klokt, såsom man föreslår, att ha tre till fem målsättningar, prioriteringar, per land. Om vi har alla landprioriteringar, sektorprioriteringar och dessutom nordiska prioriteringar innebär det att vi har 40 prioriteringar. Det är inte en prioritering utan en bruttolista. Dessutom anser vi att prioriteringarna bör göras samnordiskt.

För det andra har vi Gränshinderrådet. Det ska vara helt säkert att de medlemmar som länderna utser till forumet inte har en sådan position, till exempel som ämbetsmän i ministerier, att man är bunden och inte kan sätta press på sin regering. De ska ha en viss självständighet.

För det tredje tycker vi att preventiva åtgärder bör starkare beaktas och tas in i handlingsplanen.

För det fjärde vill vi påminna om att Färöarna, Grönland och Åland också är med i det arbetet.

För det femte vill vi lyfta fram att Danmark har tagit ett viktigt steg i och med att regeringen och parlamentet har ingått ett bindande och förpliktande avtal. Vi anser, eller vi vill åtminstone ställa frågan, om inte också vi andra borde överväga någonting sådant.