Karen Ellemann (Hovedindlæg)

Tietoja

Laji
Varsinainen puheenvuoro
Puheen numero
303
Henkilö
Päivämäärä

Herr præsident, kære venner, lad mig starte med på Midtergruppens vegne at sende en klar tak til Ole Norrbacks meget klare tale. Vi deler dine ambitioner og dine visioner om rent faktisk at løse grænsehindringer og om at forhindre, at nye opstår. Vi er meget positive over den fremgang, der trods alt ser ud at komme med det nye grænsehindringsråd. Men lige præcis Ole Norrbacks liste med punkter, som kan forbedre det, vil vi tage med, når Præsidiet skal mødes igen.

Jeg skal være ærlig og sige, at det også kan være lidt frustrerende - og det her er jo i virkeligheden et meget tydeligt eksempel på det - at man, når vores konsensusparlament skal blive enig og Præsidiet ikke formåede at blive enig i dag og komme videre i sagen, så igen skal tale om det i Nordisk Råd i december måned. Det undrer selvfølgelig.

Men jeg synes, det var nogle meget, meget vigtige punkter, som Ole Norrback gjorde rede for, og på Midtergruppens vegne kan jeg bekræfte, at det er nogle punkter, vi vil tage med, når Præsidiet skal mødes i december måned, og sige, at det er nogle vigtige pointer, som skal fremme det her arbejde, så vi rent faktisk får løst de eksisterende problemer og får taget stilling til dem og samtidig også forhindrer, at nye grænsehindringer opstår. Tak.