Ewa Björling (Indlæg)

Tietoja

Laji
Puheenvuoro
Puheen numero
338
Henkilö
Speaker role
Samarbejdsminister
Päivämäärä

Herr president! Jag vill försöka svara på frågan om Haparanda och Torneå. Det är en mycket nära samverkan mellan dessa två orter, och det är glädjande. Jag har själv rötter ännu längre norr ut. Resecentret på gränsen är det senaste exemplet på ett gott samarbete.

Jag har också förstått att det skulle vara lättare för den finska operatören Matkahuolto om finsk rätt gällde även några meter in på svensk mark. Utrikesdepartementets rättsavdelning har tittat på frågan och funnit att det skulle krävas en genomgripande utredning för att få svar på frågan om det är möjligt att avsäga sig svensk jurisdiktion eller domsrätt. Mina tjänstemän har också besökt Haparanda för att på plats diskutera frågan och se om det går att avgränsa frågeställningen. En dialog har pågått mellan företrädare för Regeringskansliet och Haparanda stad i den saken.

Haparanda–Torneå har själva konstaterat att det viktigaste är att utestående momsfrågor löses ut. Detta rör dock också EU-rätt, så det är inte helt okomplicerat. Diskussion pågår fortfarande, och vi hoppas få se en lösning på problemet.