Michael Tetzschner (Replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoro
Puheen numero
9
Päivämäärä

Statsminister Helle Thorning-Schmidt – jeg vil ta opp et annet aspekt ved det nordiske samarbeidet som gjelder den siste delen av livsløpet, nemlig våre eldre borgere. Vil statsministeren støtte et forslag om at det skal være mulig for en nordisk borger å velge opphold hvor som helst og da ha en umiddelbar rett til omsorg og pleie, og også trekke pengene med seg ut fra prinsippet om at pengene følger borgeren?