Håkan Svenneling (Svar på replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Speech number
103
Date

Tack, Ari Jalonen, för repliken! Jag tror att vi ska börja med att konstatera att bara för att man har besökt en plats betyder det inte att man har en förståelse för platsens problematik. Jag tror att vi alla förstår vilka strider som pågår i Syrien just nu och vilket hemskt våld som sprider sig i hela Mellanöstern som en konsekvens av ISIS härjningar i Syrien och norra Irak. Det betyder inte att jag har någon vilja att besöka dessa områden i nuläget, men jag vill ändå att det ska bli fred i hela Mellanönstern.

Att påstå att det är fler än två parter i det här tycker jag är fel, för det handlar inte om att det är fler än två stater. Det är två stater vi pratar om, Israel och Palestina. Det är israeler och det är palestinier. Sedan är det helt riktigt att det inom dessa grupper, etniciteter, finns flera grupperingar, men det betyder inte att vi pratar om fler än två stater.

Jag tycker inte att det här är ett förslag som handlar om att ta ställning för någon sida. Det här är ett förslag som handlar om att ta ställning för fred, för fred som vi har stått upp för i 200 år i det nordiska samarbetet och som vi varje dag, genom att sammanträda i Nordiska rådet, står upp för. Den freden ska vi också sprida till övriga världen. Det är därför vi ska uppmana våra nordiska medlemsländer att erkänna staten Palestina, precis som man har erkänt staten Israel.