Michael Tetzschner (Svar på replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Speech number
115
Date

Jeg tror en veldig god huskeregel for det vi diskuterer og bruker fellestiden på her i Nordisk råd, er at det må ha en felles, nordisk komponent som binder dette sammen, for ellers kan vi jo bare overlate til enkeltstatene å utforme den politikken de har. Når det gjelder det ene kravet, som går ut på å understreke for eksempel. en tostatsløsning: Hvis du summerer den offisielle politikken i samtlige fem medlandsland her, så kjenner ikke jeg noen parlamentariker – og i hvert fall ingen regjering – som ikke offisielt går for en tostatsløsning. Det er altså å slå inn åpne dører å legge et resolusjonspress på våre nasjonalforsamlinger – som ikke vil være et reelt press – for å understreke dette.

Når det gjelder ditt eksempel på hvorfor vi skal befatte oss eller ikke befatte oss med Ukraina, er det klart at når det gjelder den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa – det er jo slik at Norge er nabo til en aggressiv militærmakt, Finland er det samme – så er det i vårt umiddelbare interesseområde, slik at vi må følge med og stille opp en aktiv opinion som gjør at også vår nabo, Russland, forstår at man må etterleve internasjonal rettsorden, internasjonal folkerett, respektere Budapest-avtalen, som i sin tid var grunnlaget for at Ukraina desarmerte sine atomvåpenarsenaler og så videre. Dette har mye større relevans, fordi det faktisk også er snakk om seilingsfarvann hvor vi daglig påstøter representanter for angjeldende lands marine. Dette har en mye sterkere nordisk komponent som gjør at det kan forsvares å ta det opp i de fora hvor vi møtes.