Jan Lindholm (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
326
Henkilö
Speaker role
Midtergruppen
Päivämäärä

Fru president! Om man tittar på listan över vilka stater som har erkänt Palestina kan man se att det är en väldigt speciell grupp stater. Det är det mönstret som vi behöver bryta. Därför vore det bra om västerländska stater och inte bara före detta sovjetstater, kommunistiska stater och diktaturstater stod för det, så att vi fick en process där staterna i den demokratiska delen av världen ställde sig bakom Palestina som självständig stat.

Ska man komma till förhandlingsbordet duger det inte om inte båda sidorna i världssamfundet står bakom processen, och det är detta som vi kan förändra.