Jan Lindholm (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
328
Henkilö
Speaker role
Midtergruppen
Päivämäärä

Fru president! Det bygger på vilka länder som står bakom Palestina. Tittar man på den listan är det ganska lätt att förstå varför framför allt Israel inte sätter sig vid förhandlingsbordet. Nu har jag inte listan här, men jag vet ungefär hur den ser ut.

Argumentet att Palestina inte skulle vara en möjlig förhandlingspart är ju något som vi kan påverka. Om fler och fler länder ställer sig bakom att se det som en stat kommer till slut självbilden att tippa åt det hållet.

Jag skulle kunna ställa en motfråga: Har ni något förslag på något annat agerande från världssamfundet som skulle kunna leda i den riktningen? Jag kan inte se något annat än att världssamfundet säger att man vill ha en tvåstatslösning, och för det krävs det två stater. Därför måste också den andra parten erkännas av världssamfundet som en stat.