338. Michael Tetzschner (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
338
Speaker role
Den Konservative Gruppe, Præsidiets talsperson
Päivämäärä

Denne replikken var interessant.

For det første bør man legge merke til at sosialdemokratene har skiftet standpunkt. Det standpunktet jeg nå advokerte på vegne av presidiet, var det riktige standpunktet før. Da hadde også Dam Kristensen dette standpunktet.

Stikkordet om hvorfor vi ikke kraftfullt vil gjøre oss gjeldende, er helt misforstått når det gjelder å si at en ansatt tjenestemann skal være den som koordinerer og gir råd til nordiske regjeringer. Det er ikke sånn det fungerer! Man vil jo vite såpass mye, og jeg vet at Dam Kristensen også har rikholdig erfaring som posisjonspolitiker, at han ringer vel ikke ned til den ansatte i Brussel for å høre hvilket standpunkt den danske regjeringen skal ta i markedsspørsmål.

Så til det siste punktet, som jeg også mener rammer i tillegg, og det er å komme inn i en tidlig fase. Når det gjelder å komme inn i en tidlig fase i EU-lovgivningen, er Europaparlamentet altfor sent. Da må man ha direkte kontakt til kommisjonen.