353. Britt Lundberg (Replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoro
Puheen numero
353
Henkilö
Speaker role
Midtergruppen
Päivämäärä

Fru president! Tittar man på Norden utifrån så är Norden väldigt intressant. Pratar man om Norden inom EU så har man i Bryssel ingen mottagare för någon från Norden. Det är också en väldigt viktig sak, en symbolisk sak, att det finns en plats, att det finns en mottagare, någon som representerar Norden i Bryssel. Det är alltså ytterligare en aspekt som borde ingå i det här projektet, och den är otroligt viktig. Förutom det ska vi dessutom komma ihåg att det är fråga om ett projekt, och under en projekttid kan man evaluera kontinuerligt och forma kontoret i sådan riktning att det blir så effektivt som möjligt. Jag tror att det här absolut är i tiden och att det är nödvändigt för oss om vi ska få en bra utveckling. Det gäller både dem som är innanför EU och dem som är utanför, för alla är vi beroende av att förhålla oss till de direktiv som EU beslutar.