Paula Bieler (Replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoro
Puheen numero
64
Henkilö
Speaker role
Nordisk Frihet
Päivämäärä

Jag vill bara passa på att hänvisa till våra ungdomar, för den första godkända resolutionen i sammanfattningen är en resolution från vår ungdomsgrupp som handlar om just militärt samarbete inom Norden, både vad gäller gemensamma övningar och inköp av materiel. Ett medskick som jag vill ha till arbetet med det här medlemsförslaget är att man även ska titta bredare på övning och inköp av materiel och lyssna på våra ungdomar, som jag tycker är mycket kloka i det här sammanhanget.