Phia Andersson (Replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoro
Puheen numero
75
Henkilö
Speaker role
Socialdemokratiska gruppen
Päivämäärä

Herr president! Detta är ett väldigt viktigt medlemsförslag. Våra nordiska länder har mycket att lära av varandra, och detta är ett fenomen som spänner över alla länder i Norden. Själv sitter jag i det utskott i parlamentet i Sverige som har hand om sjukförsäkringar, och vi arbetar med den här frågan där. Vi ser detta som en stor utmaning. Alla debatter som kan lyftas upp i samband med detta medlemsförslag, liksom alla nya kunskaper man kan få och de krav man måste ställa på arbetslivet, är viktiga. Det är alltså ett mycket bra medlemsförslag.