388. Mikkel Dencker (Hovedindlæg)

Den måde, som rigsfællesskabet er konstruereret på, er jo, at vi er tre folk, men vi har en fælles stat, og på den måde er alle tre lande gennem den fælles repræsentation repræsenteret i internationale fora. Spørgeren er jo også til stede her i dag med fuld stemmeret og taleret, så Grønland er også repræsenteret og antalsmæssigt også i langt højere grad, kan man sige, end Danmarkdelen af rigsfællesskabet. Vi har jo en forholdsmæssig mindre repræsentation, end Grønland og Færøerne har.