199. Frank Bakke-Jensen (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
199
Speaker role
Norges forsvarsminister
Päivämäärä

Da jeg åpnet innlegget mitt med å si at vi skal ha stor respekt for de lange linjene, og vi skal ha stor respekt for de forskjellige landenes valg, så mener jeg det, og jeg mener det er ethvert lands ansvar å velge sitt forsvarssamarbeid. Samtidig er det helt klart at vi samarbeider godt i Norden, men det legger begrensninger når vi har noen land som er medlem av NATO, og noen som ikke er medlem av NATO.

I Norge har vi det som kalles basepolitikken. Det vil si at da vi ble medlem av NATO, så vi også et behov for å balansere dette mot vår nabo i høst - da tenker jeg på Sovjet, ikke Finland. Vi så behov for å balansere dette her, og da sa vi at vi ikke vil tillate fremmede makter å ha baser på norsk jord. I Europa så man da amerikanske baser i Tyskland og andre plasser, og man så sovjetiske baser i andre land. Det balanserer vi i dag på den måten at vi ikke har fast stasjonerte utenlandske styrker i Norge. Vi har styrker som er her på roterende basis. USA er her lengst, seks måneder av gangen, og de roterer med sine styrker. De er innom Norge, de øver her, de øver i Sverige, i Finland, de øver andre plasser i Europa, med US Marines. Vi har sagt i langtidsplanen vår at vi skal øve mer med allierte styrker, så de britiske styrkene, tyske styrker, og nederlandske styrker er her regelmessig og øver med oss, primært fordi her er det kaldt, her er det mye plass, og her er det ulendt terreng, så det er komplisert å trene manøver. Vi balanserer den delen med å si at det er ikke permanente baser - det er det ikke - og at det er ethvert lands rett til å velge hvilket forsvarssamarbeid man skal ha.