268. Solfrid Lerbrekk (Indlæg)

Tietoja

Speech type
Puheenvuoro
Speech number
268
Speaker role
NGV-gruppens talsperson
Date

Vi trenger det blodet vi kan få, og det er grunn til å tro at måten regelverket for bloddonasjon er utformet på i dag, er en form for diskriminering av homofile personer som jeg mener det ikke er særlig grunnlag for. I Norge er det f.eks. lov for homofile å gi blod, men i realiteten kun hvis man aldri har hatt sex med en mann, altså hvis man er homofil uten å praktisere det. Det er i realiteten ikke den tilgangen jeg mener det bør være for å kunne gi blod. Homofile må kunne gi blod på lik linje med andre friske personer, og det er mange sikkerhetsfaktorer i blodgivningen i dag. Jeg gir selv blod, og sikkerhetsfaktorene er gode nok til at også homofile skal kunne gi blod hvis de f.eks. ikke har hatt en ny sexpartner de siste seks månedene, som er reglene som gjelder for alle andre.

Det er i dag en diskriminering i regelverket som jeg mener vi må bevege oss vekk fra. Jeg er litt usikker på hvordan det er i de andre landene, men i Norge er det en viss forskjell mellom distriktene på hvilke regler som gjelder for blodgivning. Det er på tide med mer standardisering på dette området, og jeg mener vi må fjerne denne diskrimineringen av homofile.