312. Mogens Jensen (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
312
Henkilö
Speaker role
S-gruppens talsperson
Päivämäärä

Nej, jeg tror, at min kollega har misforstået forslaget. Jeg har udtrykt mig uklart, hvis det her skulle have til formål at udelukke alt andet, eller hvis man skulle have en nationalistisk tilgang til musik - på ingen som helst måde er det sådan. På samme måde, som vi har taget forskellige tiltag til at sikre og er i gang med at tage tiltag til at sikre, at vi på tværs af Norden kan se hinandens tv-udsendelser, det, der bliver produceret på de enkelte public service-kanaler, til gavn og glæde for alle i Norden, handler det her om, at vi også på musikkens område er med til at give et løft til, at vi får en stærkere udveksling og mulighed for at høre hinandens musik på tværs af landene.

Den måde, det er organiseret på i dag i Danmark, er, at der er en speciel uge, hvor man har fokus på særlig dansk musik, og det, der arbejdes med her på nordisk plan, er, at man måske bliver enige om en fælles dag eller uge, hvor der så er et særligt fokus på den nordiske musik, og hvor man spiller hinandens musik, de forskellige genrer, og får koncertsteder og andre spillesteder involveret. Det er kun positivt og bestemt ikke nationalistisk - tværtimod.