Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Swedish.

Elever på danska lärlingsutbildningar kan inte ansöka om praktikplats i Sverige

På grund av skillnader mellan yrkesutbildningarna i Sverige och Danmark kan danska elever (lærlinger) ha svårt att genomföra praktik (lärande på arbetsplats) hos svenska arbetsgivare. Deras villkår skiljer sig från de villkår som gäller for de svenska eleverna.

Tietoja

Sarjanumero
14-170
Maat
Danmark
Sverige
Aihealue
Utbildning
Maa, joka voi ratkaista asian?
Norden
Tila
Peruttu
Rajaesteneuvoston priorisoima
Ei

Den danska lärlingsutbildningen (erhvervsuddannelse) är ett slags läroavtal där eleven varvar praktik med teori och får betalt för hela eller delar av utbildningstiden.

Den yrkesinriktade utbildningen på gymnasial nivå i Sverige är i huvudsak skolförlagd och huvudsakligen oavlönad till skillnad från sin danska motsvarighet. Den svenska yrkesutbildningen på gymnasial nivå kan även genomföras i form av lärlingsutbildning och det finns även möjlighet för elever som går en sådan utbildning att ha en gymnasial lärlingsanställning.

Skillnaderna mellan utbildningssystemen kan innebära att danska elever kan ha svårt att genomföra lärande på arbetsplats hos svenska arbetsgivare. En bidragande orsak är att svenska arbetsgivare som regel inte betalar ut lön till elever som genomför arbetsplatsförlagt lärande. För att en dansk lärling ska kunna tillgodogöra sig praktikperioden krävs emellertid att praktiken utförs mot ersättning.

Elever på svenska yrkesutbildningar (den omvända situationen) kan i dag göra sitt arbetsplatsförlagda lärande (praktik) både i Danmark och Sverige. Det är dock den svenska skolan som har ansvaret att hitta en eller flera arbetsplatser där eleven kan genomföra sitt arbetsplatsförlagda lärande.   Skolan kan i så fall även ordna arbetsplatsförlagda lärande -platser utomlands.

Om terminologin: I Sverige används lärande på arbetsplats när det är generellt och arbetsplatsförlagt lärande (apl) när det syftar på den svenska utbildningen.

Esimerkki

Johan är dansk medborgare bosatt i Danmark och som går en erhvervsuddannelse inom "Strøm, styring og IT" för att bli elektriker, men har svårt att hitta praktikplatser i Danmark. Han har dock hittat en intressant praktikplats hos en elektriker i Malmö. Derfor ska han ansöka om praktikplats hos den svenska arbetsgivaren enligt de vilkår som gäller for elever i den danska yrkesutbildning (erhvervsuddannelse), eftersom eleven i den svenska yrkesutbildning inte mottar någon lön som praktikant. Det visar sig att han kan ha svårt att genomföra lärande på den praktikplatsen inom ramen för sin utbildning eftersom den svenska elektrikern inte betalar någon lön åt praktikanter. 

Keitä asia koskee?

Danskar och svenskar som väljer att gå en lärlingsutbildning i Danmark.

Gränshinderrådet har avskrivit gränshindret på basis av det svar som Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil 12.08.2020 gett i ärendet. Se svaret i sin helhet i Gränshinderrådets verksamhetsrapport:  

https://pub.norden.org/politiknord2022-701/#91423

Viimeksi tarkistanut
Børne- og undervisningsministeriet DK 24.10.2022 / Utbildningsdepartementet SE 03.10.2022
Contact information