331. Daniel Riazat (Replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoro
Puheen numero
331
Henkilö
Speaker role
Nordisk grön vänster
Päivämäärä

Tack för frågan! Jag delar inte den uppfattning som Daniel Riazat ger uttryck för. I Sverige har vi ju en partsmodell när det gäller arbetsmarknadspolitik som har fungerat och tjänat oss väl, så också när det gäller ersättningen vid arbetslöshet. Det som nu sker är att man kommer att göra om modellen så att parterna kommer att ta ett större ansvar för själva ersättningsdelen, men nationellt går vi också in med betydligt större resurser för att ge möjligheter till utveckling och kompetensutveckling för anställda på arbetsplatserna. Det här är ett win-win-system för de anställda och för arbetsgivarna, som kommer att kunna kompetensutsveckla sin personal fullt ut.