3 Pohjoismainen huippukokous

Ja, selvfølgelig ønsker jeg at svare og kan sagtens erklære mig enig i synspunktet. Jeg sidder så og spekulerer på, hvorfor det spørgsmål lige rettes til mig - om der ligger noget bagved, som jeg...

Statsministeren spurte om hvorfor jeg hadde rettet dette spørsmålet spesielt til ham. Det hadde ikke noen annen hensikt enn - og jeg synes jeg vil si i denne forsamling - at jeg synes det var...

Herr president och nordiska vänner! Jag talar för Nordiska rådets konservativa grupp och vill vända mig till Norges statsminister Erna Solberg. Vi står inför flera internationella utmaningar. Vi...

Det viktigste vi gjør, er å minne om at hovedårsaken til at vi i 2015 kunne oppsummere at vi hadde nådd mange av tusenårsmålene, millenniummålene - bl.a. at vi hadde klart å halvere antallet...

Arvoisa presidentti! Tähän vapaakauppakysymykseen vielä pienenä lisäyksenä se, että kaikille Pohjoismaille, pienille maille on äärimmäisen tärkeää se, että me pidämme kiinni monenkeskisestä, ...

Herr ordförande! Detta är ett så viktigt ämne att också jag ska ta tillfället i akt att säga några ord. Det som är fel är att man tänker att det är ett nollsummespel: Det den ena vinner förlorar...

Nordiska vänner, åhörare, statsministrar och statsminister Rasmussen! När man talar om nordiska länder i världen är det oftast i termer av att vi är ledande i trygghet, demokrati, frihet och...

Jeg forstod også, at spørgsmålet om, hvorfor vi har brugt vores mandatperiode på at undergrave demokratiet og den nordiske samfundsmodel, var rettet til mig. Det har vi ikke. Vi har gjort præcis...

Statsminister Rasmussen! Jag vill bjuda in er till en av förorterna till Stockholm, Skärholmen, där vi inte använder repressiva lagar gentemot föräldrar som är nyanlända till Sverige. Genom att i...

Jeg tror, jeg vil overlade det fuldstændig til svenske politikere at lave svensk politik. Og det glæder mig da, hvis man har løst alle integrationsproblemerne i det svenske samfund og ikke er...