13. Vaalit

Præsident: Kimmo Sasi

Præsidenten: Nu behandlar vi "Val till Nordiska rådet”. Jag föreslår att vi först väljer president och vicepresident för Nordiska rådet och därefter går över till övriga val.

Till ny president föreslår valkommittén Marit Nybakk. Är det någon som vill ha ordet? Svaret är NEJ. Vi kan då gå vidare till beslut. 

Kan rådet bifalla valkommitténs förslag till president för Nordiska rådet? Svaret är JA.

Præsidenten: Vi fortsätter nu med val av Nordiska rådets vicepresident 2013 i överensstämmelse med valkommitténs förslag?

Till vicepresident föreslår valkommittén Per-Kristian Foss. Är det någon som vill ha ordet? Svaret är NEJ. Vi kan då gå till beslut.

Kan rådet bifalla valkommitténs förslag på vicepresident för Nordiska rådet? Svaret är JA.

Præsidenten: Då går vi över till övriga val av de övriga 11 medlemmarna av presidiet, medlemmar till Nordiska rådets utskott, kontrollkommitté och valkommitté, ordförande och vice ordförande för Nordiska rådets utskott och kontrollkommitté och val till Nordiska kulturfondens styrelse i överensstämmelse med valkommitténs förslag. Valkommitténs förslag har delats ut i salen.

Är det någon som vill ha ordet? Svaret är NEJ. Vi kan då gå till beslut.

Kan rådet bifalla valkommitténs förslag? Svaret är JA.

  • Valkommitténs förslag är härmed godkända.

Herr president! Innan jag lägger fram valkommitténs förslag skulle jag vilja säga några ord om årets val. Nordiska rådet fick i april 2012 en femte partigrupp, efter att Dansk Folkeparti och...