3.
Nordic Council of Ministers’ Programme 2020

3.1.
Oral presentation of the programme for the Danish Presidency of the Nordic Council of Ministers in 2020 by the Prime Minister of Denmark

59
Gunilla Carlsson
Presentation

Vi ska nu få en presentation av Nordiska ministerrådets program för 2020 av Danmarks statsminister Mette Fredriksen, som har sju minuter till förfogande. Ordet är ditt, Mette Fredriksen!

64
Gunilla Carlsson
Presentation

Jag måste tyvärr meddela att resten av dem som har begärt ordet under den här punkten inte kommer att få möjlighet att tala, eftersom klockan är mycket och vi måste gå vidare.