3.
Nordiska ministerrådets program 2020

3.1.
Danmarks statsministers presentation av ordförandeskapsprogrammet för Nordiska ministerrådet 2020, muntlig

59
Gunilla Carlsson
Inlägg

Vi ska nu få en presentation av Nordiska ministerrådets program för 2020 av Danmarks statsminister Mette Fredriksen, som har sju minuter till förfogande. Ordet är ditt, Mette Fredriksen!

62
Vittus Qujaukitsoq
Inlägg

Tak, formand. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke Danmark for forberedelsen af det kommende formandskab i 2020.

63
Silja Dögg Gunnarsdóttir
Inlägg

Forseti. Ég vil byrja á því að þakka forsætisráðherranum fyrir kynningu á formennskuáætlun Danmerkur í norrænu ráðherranefndinni 2020.

64
Gunilla Carlsson
Inlägg

Jag måste tyvärr meddela att resten av dem som har begärt ordet under den här punkten inte kommer att få möjlighet att tala, eftersom klockan är mycket och vi måste gå vidare.