3.
Nordisk Ministerråds program 2020

3.1.
Danmarks statsministers præsentation af formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd 2020, mundtlig

59
Gunilla Carlsson
Indlæg

Vi ska nu få en presentation av Nordiska ministerrådets program för 2020 av Danmarks statsminister Mette Fredriksen, som har sju minuter till förfogande. Ordet är ditt, Mette Fredriksen!

62
Vittus Qujaukitsoq
Indlæg

Tak, formand. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke Danmark for forberedelsen af det kommende formandskab i 2020.

63
Silja Dögg Gunnarsdóttir
Indlæg

Forseti. Ég vil byrja á því að þakka forsætisráðherranum fyrir kynningu á formennskuáætlun Danmerkur í norrænu ráðherranefndinni 2020.

64
Gunilla Carlsson
Indlæg

Jag måste tyvärr meddela att resten av dem som har begärt ordet under den här punkten inte kommer att få möjlighet att tala, eftersom klockan är mycket och vi måste gå vidare.