64. Gunilla Carlsson (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
64
Talerrolle
Nordisk Råds vice præsident
Dato

Jag måste tyvärr meddela att resten av dem som har begärt ordet under den här punkten inte kommer att få möjlighet att tala, eftersom klockan är mycket och vi måste gå vidare. Därmed är denna dagordningspunkt avslutad.

Vi har kommit till dagordningspunkt 4, vilket är första debatten om nya medlemsförslag. Jag vill påminna om att presidenten kan avsluta debatten om den överskrider tidsramen för dagordningspunkten, även om det återstår talare på talarlistan. Talespersonerna har max tre minuter på sig att presentera förslagen. Alla övriga inlägg får ta två minuter. Det finns möjlighet till replik i en minut.