The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Digitalt folkemøde – tiden efter corona, Fake News samt unge og demokrati

04.06.20 | News
Altingets sommemøde
Photographer
norden.org
Onsdag den 10. juni satte Nordisk samarbejde med tre digitale arrangementer fuld fokus på nordiske løsninger og samarbejde. Temaerne var Fake News, unge og demokrati og Norden efter corona. Nordisk samarbejdsminister Mogens Jensen og generalsekretær i Nordisk Ministerråd, Paula Lehtomäki, var med i panelerne med Facebook, Danmarks Ungdoms Fællesråd, Dansk Patientsikkerhedsforening m.fl. Alt sammen på Altingets Sommermøde.

Hvordan undgår vi Fake News fælderne i en coronatid  

Nordisk samarbejde kan løfte os ud af krisen

Unge og civilsamfund styrker demokratiet i Danmark og Norden