Pohjoismaisia etätapahtumia – aiheina koronan jälkeinen aika, valeuutiset sekä nuoret ja demokratia

04.06.20 | Uutinen
Altingets sommemøde
Valokuvaaja
norden.org
Pohjoismainen yhteistyö kohdistaa valokeilan pohjoismaisiin ratkaisuihin kolmessa etätapahtumassa, jotka järjestetään keskiviikkona 10. kesäkuuta. Aiheina ovat valeuutiset, nuoret ja demokratia sekä Pohjola koronan jälkeen. Keskustelijoina ovat muiden muassa Tanskan pohjoismainen yhteistyöministeri Mogens Jensen, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki ja Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston jäsen Christian Juhl, jotka kohtaavat Facebookin, Tanskan nuorisojärjestöjen yhteisneuvoston ja Tanskan potilasturvallisuusyhdistyksen edustajia. Etätapahtumat ovat osa Tanskassa järjestettävää Altinget Sommermøde -kesätapahtumaa.

Miten vältymme haksahtamasta valeuutisiin korona-aikana?  

Megafon-yrityksen tekemän tutkimuksen vastaajista 50 % oli sitä mieltä, että sosiaalisessa mediassa on liikaa väärää koronatietoa. Lisäksi 26 % oli sitä mieltä toimitetussa mediassa julkaistuista tiedoista. Miten siis viranomaiset ja media voivat välttyä haksahtamasta valeuutisiin, kun korona-aika ruokkii epävarmuutta ja salaliittoteorioita ja kun Pohjoismaiden asukkaille, medialle ja viranomaisille tulvii joka maailmankolkasta sensaatiohakuisia neuvoja ja huhuja? Valeuutisilmiötä tarkastellaan tilaisuudessa ensin yleisesti ja sen jälkeen käytännön esimerkkien avulla. Sitten kuullaan median, Facebookin, järjestöjen ja viranomaisten toimintamahdollisuuksista. Esimerkiksi Pohjoismaiden neuvosto on kohdistanut asiaan huomiota vuonna 2020. Koska ongelma ei tunne maarajoja, sen ratkaiseminen vaatinee monikansallista yhteistyötä.      

Alustajana valeuutisasiantuntija Christiern Santos Rasmussen

Paneeli

 • Martin Ruby, Head of Public Policy Nordics, Facebook
 • Lisbeth Knudsen, päätoimittaja, Altinget ja Mandag Morgen  
 • Christian Juhl, Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston jäsen
 • Inge Kristensen, Tanskan potilasturvallisuusyhdistyksen johtaja
 • Anders Bæksgaard, moderaattori ja Politiken-lehden politiikan toimittaja  

Suora verkkolähetys keskiviikkona 10. kesäkuuta klo 14.30–15.15 Suomen aikaa täällä: Linkki tulossa!

Pohjoismainen yhteistyö voi nostaa meidät kriisistä

Viime kuukausien koronakriisi on osoittanut Pohjolan hyötyvän tiiviistä yhteistyöstä. Tässä tapahtumassa syvennytään koronakriisin oppeihin yhdessä Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteerin Paula Lehtomäen kanssa. Lisäksi luodaan katse tulevaan tutustumalla Pohjoismaiden ministerineuvoston 2030-visioon, jonka ovat allekirjoittaneet Pohjoismaiden pääministerit. Pohjolan on määrä olla vihreän siirtymän edelläkävijä, mutta miten siinä onnistutaan koronakriisin jälkeen? Miten Pohjolan kilpailukyky säilytetään? Entä miten se tehdään sosiaalisesti kestävästi niin, että Pohjolan kaikki 27 miljoonaa asukasta pysyvät kelkassa? Paula Lehtomäki toteaa näin: ”Vaikeasta ajasta huolimatta meillä on kaikki edellytykset edistää jatkossakin yhteistä visiota. Sen mukaan Pohjolasta tulee maailman integroitunein alue, jossa rajat pikemmin yhdistävät kuin erottavat maita.  

 • Haastateltavana Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki 

Suora verkkolähetys keskiviikkona 10. kesäkuuta klo 15.20–15.40 Suomen aikaa täällä: Linkki tulossa!

Nuoret ja kansalaisyhteiskunta demokratian vahvistajina Tanskassa ja Pohjolassa 

Pohjoismaisen yhteenkuuluvuuden perustana ovat yhteiset arvot, kuten luottamus, demokratia ja tasa-arvo. Yhteenkuuluvuuteen kohdistuu kuitenkin jatkuvia haasteita, ja sitä on vaalittava. Tärkeässä roolissa ovat nuorten vahvat yhteisöt ja kansalaisyhteiskunta, jotka edistävät demokraattista kansalaisuutta, kulttuurista osallisuutta sekä henkistä hyvinvointia. Tilaisuudessa keskustellaan näiden asioiden yhtymäkohdista, nuorten osallistamisen tärkeydestä sekä nuorten ja koko kansalaisyhteiskunnan roolista. Lisäksi pohditaan, miten nuoria ja kansalaisyhteiskuntaa hyödyttää se, että alalla tehdään vahvaa pohjoismaista hallitus- ja sidosryhmäyhteistyötä. Lopuksi kysytään vielä, ovatko nuorten nykyiset yhteenliittymät avoimia kaikille – siis myös henkisistä ongelmista kärsiville tai sosiaalisesti syrjäytyneille. Miten heidätkin voitaisiin saada mukaan? 

Alustajana Noemi Katznelson, professori ja nuorisotutkimuskeskuksen johtaja, Aalborgin yliopisto  

Paneeli

 • Mogens Jensen, Tanskan pohjoismainen yhteistyöministeri 
 • Paula Lehtomäki, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri
 • Chris Preuss, Tanskan nuorisojärjestöjen yhteistyöneuvoston puheenjohtaja
 • Noemi Katznelson, Aalborgin yliopiston professori ja nuorisotutkimuskeskuksen johtaja  
 • Vibeke Hartkorn, moderaattori

Suora verkkolähetys keskiviikkona 10. kesäkuuta klo 15.45–16.30 Suomen aikaa täällä: Linkki tulossa!