The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Krav på Nordiska ministerrådets ekonomiadministration

22.06.21 | News
De nordiska samarbetsministrarna
Photographer
Mary Gestrin
För första gången sedan starten av pandemin samlades de nordiska samarbetsministrarna på måndag och tisdag till ett fysiskt möte, i Borgå i Finland. Huvudtemat på mötet var de utmaningar i ministerrådets ekonomi- och projektförvaltning, som sekretariatet under de två senaste åren har arbetat med.

Arbetet med ministerrådets årsräkenskaper för år 2020 har försenats. Årsräkenskaperna kunde lämnas in till Rigsrevisionen i Danmark först i juni efter att Rigsrevisionens preliminära stickprov pekade på räkenskapsfel i projekthanteringen. De omarbetade årsräkenskaperna lämnades in efter att sekretariatet hade genomfört en mycket omfattande intern revision av projekthanteringen.

Finland innehar i år ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Minister Thomas Blomqvist från Finland leder samarbetsministrarna i år och stod på tisdag värd i Borgå i Finland för ett första fysiskt möte sedan starten av pandemin. Efter att ministrarna än en gång har inbjudit Rigsrevisionen till sitt möte för att ta del av deras synpunkter understryker han allvaret i situationen.

- Svårigheterna i projektförvaltningen bekymrar samarbetsministrarna. Vi noterar att sekretariatet grundligt ser över sina processer eftersom det har visat sig att det ännu finns brister i projektadministrationen. På dagens möte har vi beslutat om en rad ytterligare krav som måste uppfyllas, för att säkerställa en pålitlig förvaltning av den nordiska budgeten.

 

Fyra ministrar var på plats i samarbetsministermötet, två deltog digitalt.